Повик за асистент на проектот „МладиХАБ – дигитална младина“

logo-na-bela-pozadina (1)

Проектот MladiHUB – Дигитална младина е имплементиран од Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ,а  поддржан од Британската амбасада Скопје. 

Целта на проектот е да ги унапреди дигиталните вештини на младите луѓе и да ја зголеми нивната вработливост преку понуда на курсеви и академии за дигитални вештини во замена за извршена волонтерска и општокорисна работа во заедницата. Во зависност од вештините, интересите и потребите на заедниците во кои живеат, младите ќе треба да учествуваат во иницијативите во заедницата, стекнувајќи ваучер кој ќе овозможи пристап до обука за дигитални и меки вештини. До крајот на проектот, младите луѓе во нашата земја ќе имаат платформа и поддршка за да ги добијат иподобрат своите дигитални вештини и да одговорат на дигиталната трансформација на економијата. Ова ќе ги подобри можностите за вработување, ќе промовира иновации и со тоа  ќе го поддржи економскиот развој на Република Северна Македонија.

Опис на главните работни задачи

 • Спроведување на проектни активности во координација со проектен координатор и координатор за комуникација;
 • Подготовка и реализација на логистички активности и настани;
 • Подготовка на содржини за зголемување на видливоста на активностите кои произлегуваат од проектот;
 • Oрганизација и учество на обуки и состаноци кои произлегуваат од проектот;
 • Комуникација со проектни партнери и соработници
 • Подготовка на извештаи за организираните активности и својата работа;
 • Организација, имплементација и поддршка на останати активности на НМСМ;
 • Редовна координација со Генералниот секретар, Управен одбор и останатите членови на секретаријатот за тековни работи и обврски на Секретаријатот.

 

Потребни знаења и вештини на кандидатите:

 • Високо образование (во тек или завршено);
 • Искуство во подготовка и реализација на настани;
 • Одлично познавање на Microsoft Office алатките, познавање на алатки за дизајнирање и креирање на интерактивни содржини ќе се смета за предност;
 • Одлични комуникациски вештини, со високо ниво на говорен и пишан Англиски јазик.
 • Познавање на Албански јазик ќе се смета за предност;
 • Познавање и искуство  со водење на социјални мрежи ;
 • Вештини за обработка на податоци;
 • Познавање на административно – техничките процедури на меѓународните донатори ќе се смета за предност;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Способност за непречена комуникација со организации, добавувачи и партнери;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.С Македонија;
 • Членување во организација членка на НМСМ ќе се смета за предност;
 • Можност да работи за време на викенди;
 • Можност да патува во рамките на државатa и надвор за потребите на организацијата.

 

Услови за работа:

Позицијата е со работно време од 40 часа неделно во Скопје. Селектираните кандидати ќе бидат ангажирани со потпишување на договор за 6 месеци, со можност за продолжување.

Плата: 21,000 денари нето.

Рок и начин на пријавување:

Рок на аплицирање до 1 декември, 2019 година, 23:59 часот;

Избраниот кандидат ќе започне со работа најдоцна до 15ти декември

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

–  Кратка биографија  (CV на македонски јазик);

– Мотивациско писмо на македонски јазик.

На електронската адреса  applications@nms.org.mk  со наслов/назнака [име и презиме] – Проектен асистент во НМСМ – МладиХАБ

*Само селектираните лица за интервју ќе бидат известени.

*Сите апликации по наведениот рок нема да бидат земени предвид

Leave a comment