Други активности

ДРУГИ АКТИВНОСТИ

РИКО

Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО) е меѓународна организација основана од страна на државите од Западен Балкан (Македонија, Србија, Албанија, Косово и Босна и Херцеговина).  Целта на РИКО е преку финансирање поддршка на организации и индивидуи да ја поттикне мобилноста во регионот со цел надминување на постоечките предрасуди, омраза и нетрпеливост помеѓу младите луѓе од регионот.

Во рамките на НМСМ функционира работна група за РИКО составена од членови на организации членки која е активно вклучена во сите национални и регионални процеси поврзани со канцеларијата.

Структурен дијалог

Структурен дијалог е голем европски консултативен процес каде што младите луѓе од Европската Унија, но и од другите Европски држави имаат можност да дадат свое мислење и препораки за текови случувања и работи кои се од интерес на младите.

Националниот младински совет на Македонија учествува на  Европските младински конференции каде што има можност да ги даде своите коментари и препораки. Меѓутоа со оглед на тоа што сеуште не е формирана национална работна група во Македонија, пошироки консултации кои би вклучиле поголем број на млади луѓе во Македонија не се спроведуваат.