Posts by administrator@nms.org.mk

Нов бран во студентското организирање – Анализа

NBSO-Korica-Slika

Во рамките на проектот Студентско (ре)формирање спроведен од Националниот младински совет на Македонија заедно со партнерските организации Сфера Интернешнал, ФОРУМ16, МКЦ Битола, ЦЕД Теарце и Фондација за развој на локалната заедница Штип беше спроведена анализа на студентското (ре)формирање на државните универзитети во Штип, Битола и Тетово.

Студентското организирање претставува начин и модел на којшто студентите учествуваат во управувањето и одлучувањето на универзитетите. Условите и степенот на којшто еден универзитет ќе овозможи учество на студентите во управувањето и донесувањето на одлуки е показател за демократкиот капацитет на универзитетот и вреднувањето на гласот на студентите.

Имајќи во предвид дека ова е прва година на воспоставување на сосема нов модел на студентско организирање, главната цел на проектот беше да се поттикнат студентските и младинските организациии на активно следење и застапување за транспарентни студентски избори. Ова резултираше со застапување за отворено студентско организирање и информирање на студентите за можностите и начинот за учество во студентските избори на универзитетите, но и следење на транспарентноста и практиките на универзитетите во целиот процес на студентското организирање и формирање на новите студентски собранија, преку точно утврдени критериуми за сите универзитети. Како резултат на овој мониторинг се креираа заклучоци и препораки за универзитетите, кои ќе послужат при организирање и спроведување на идните студентски избори.

Целта на оваа анализа е да ја анализира нормативната рамка на новиот модел на студентско организирање, начинот на избор, правата, обврските и одговорностите на студентските претставници и да ја истражи транспарентноста и првичните практики кои универзитетите ќе ги воспостават при формирање на новите студентски собранија на трите државни универзитети во Штип, Битола и Тетово.

Проектот „Студентско ре(формирање)“ е финансиски поддржан од Фондација Отворено општество – Македонија.

Целата анализа можете да ја погледнете на овој линк.

Повеќе

МладиХаб – Дигитална младина со нова веб страна – mladihub.mk

mh website

Сите информации околу проектот „МладиХаб-Дигитална младина“ од денес ќе можете да ги најдете и на www.mladihub.mk!

Новата веб-страница на МладиХаб ги содржи сите информации околу проектот, минатите, актуелните и идните обуки, како и за сите области во кои се спроведува општокорисната работа.

Делот за обуките, освен логистичките податоци за одржувањето, содржи и информации околу провајдерот кој ја спроведува обуката и ги издава сертификатите, кратка биографија на инструкторот и можност за лесно и брзо пријавување за учество во проектот.

Концептот општокорисна работа е другата клучна компонента на проектот на која исто така ѝ е посветено особено внимание на веб-страницата. Во делот за општокорисна работа можете да разгледате на кој начин учесниците во проектот ѝ помагаат на заедницата и си обезбедуваат пристап до обуките. Покрај тоа, овој сегмент има потенцијал да ги поттикне посетителите на веб-страницата да го користат слободното време во помагање на другите и притоа да се забавуваат, да запознаваат нови луѓе и да ги развиваат своите вештини.

Преку календарот достапен на веб-страницата можете да се информирате за сите интересни настани што ќе се одржуваат во канцеларијата на проектот.

Во моментов, тимот на МладиХаб работи на една многу интересна можност за сите оние кои се заинтересирани да се вклучат во дигиталната економија. Токму преку веб-страницата ќе добиете прилика да ги искористите, унапредите и впаричите вашите дигитални вештини, па затоа, не заборавајте редовно да ја посетувате!

Повеќе

CALL FOR NOMINATIONS (CFN) #CEP-YCEA-04 – YOUTH CIVIC ENGAGEMENT AWARD

YCEA-Promo-02

USAID’s Civic Engagement Project (CEP) invites nominations for this year’s Youth Civic Engagement Award (YCEA). Individuals organizations, institutions, media, businesses or members of the community can submit a nomination for an individual young person who has been active in their community or engaged in a topic of public importance, or they can nominate an informal group or formal organization that has promoted young people to be civically engaged or active in their community.

ABOUT THE AWARD    

CEP will award up to six Youth Civic Engagement Awards (YCEA) to successful young men and women (age 18 – 29), informal youth groups (consisting of at least three members), and youth CSOs that have demonstrated exemplary commitment to improving the life of their community or that of the society at large by undertaking actions that address issues of public concern at any level in North Macedonia. YCEA will be awarded for actions that the nominees have undertaken during the period January 2019 to June 2020.

YCEA will recognize initiatives by young men and women, informal youth groups, and youth CSOs that have demonstrated: a clear vision for improvements at the community, regional, or national level that are systemic and sustainable in addressing a priority societal and/or community concern; exceptional creativity, innovation, and leadership in defining and addressing issues of public concern; and have brought about tangible results in improving the community or society’s wellbeing due to the nominee’s actions.


To nominate candidates for YCEA, please go to the following link and follow the instructions in the nomination forms.

To view the complete call, please click on the following link.

Повеќе

РЕАКЦИЈА на Одлуката на Влада на РСМ за распределба на финансиски средства наменети за финансиска поддршка на здруженија и фондации за мерки за справување со КОВИД-19 кризата

logo-na-bela-pozadina (1)

Националниот младински совет на Македонија се залага за транспарентно, отчетно и одговорно донесување на одлуки при распределба на финансиски средства од буџетот на државата. Затоа изразуваме сериозна загриженост за непринципиелниот однос којшто Владата на РСМ го има кон граѓанското општество во ова кризно време.

Имено, во месец април, Владата реши драстично да ја намали поддршката за граѓанскиот сектор, за по добиената реакција од граѓанскиот сектор – истата одлука да ја промени два месеца подоцна и да распише повик за финаниска поддршка за граѓанските организации за мерки за справување со КОВИД – 19 кризата.

На распишаниот повик со многу краток временски рок за аплицирање, пристигнале 549 апликации. Периодот од затворање на повикот – 11 јуни (12.00 часот) до објавата на Одлуката бр.44-5541/1 на 13 јуни 2020 во Службен Весник бр.157 од 13.06.2020 за финансирање изнесува 36 часа. Секој од евалуаторите поединечно ги оценувал сите пристигнати апликации во 36 часа. Ова значи дека за секој од евалуаторите да разгледувал една проектна апликација по 4 минути и 40 секунди, истото го работел непрекинато 36 часа без ниту една пауза.

Ваквиот процес остава сериозен сомнеж во квалитетот на оценувањето и транспарентноста на целокупниот процес. НМСМ не го оспорува квалитетот на проектите кои се финансирани, но спроведениот процес го потенцира непринципиелниот однос на Владата на РСМ кон граѓанскиот сектор.

Граѓанските организации уште од почетокот на епидемијата многу брзо и ефикасно ги мобилизираа своите ресурси и обезбедуваат поддршка на најпогодените граѓани. Ваквата реакција на граѓанскиот сектор има огромен придонес кон справување со последиците од КОВИД-19 кризата и поддршка на мерките за превенција и заштита кои ги донесува Владата.

Националниот младински совет на Македонија има разбирање за итноста на ситуацијата и потребата од брзо носење на одлуки, но укажува на потребата од транспарентно и отчетно работење и донесување на одлуки дури и во време на кризна состојба.

 Целосната реакција испратена до Влада на Република Северна Македонија можете да ја погледнете тука.


Со Почит

Национален младински совет на Македонија

Повеќе

Thirrje për shërbime konsultimi për hartimin e Strategjisë për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab-Rini Digjitale”

logo-na-bela-pozadina (1)

Informacione të përgjithshme

Projektin “MladiHab- Rini Digjitale” e implementojnë Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë dhe Oda Ekonomike për Teknologji Informatike dhe të Komunikimit – MASIT, ndërsa financohet nga Fondi për Sundim të Mirë i Mbretërisë së Bashkuar.  Në kuadër të projektit, të rinjtë të moshës nga 15 deri në 29 vjeç, kanë qasje në trajnime për aftësi digjitale dhe afariste, nga ofrues të autorizuar në këmbim të punës me dobi të përgjithshme.  Në kuadër të projektit, përgatitet edhe platforma për punësim, e cila do të përfshijë tre lloje të angazhimeve: angazhim, pune, me honorar dhe punë vullnetare / praktikante.

Fushëveprimi i punës

Hartimi i Strategjisë për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab – Rini Digjitale”, bëhet me qëllim të përcaktimit të planit për vetë- qëndrueshmëri afatgjate të projektit.  Përfshirja e Strategjisë:

 • Analizë e aktiviteteve, burimeve dhe projekteve themelore të projektit (trajnime, punë me dobi të përgjithshme, platformë për punësim);
 • Hulumtimi i tregut të trajnimeve për aftësi digjitale dhe ueb platforma për punësim;
 • Qasje drejt pozicionimit në treg të “MladiHub- Rini Digjitale”;
 • Plan financiar nëpërmjet të paktën 3 skenarëve për vetë qëndrueshmëri:
  • Pozicionimi i projektit si ndërmarrje sociale me analizë të detajuar të rregullave fiskale, ekonomike dhe administrative;
  • Analizë e mundësive dhe plan për bashkëpunim dhe tërheqjen e investitorëve nga sektori publik;
  • Analizë e mundësive dhe plan për tërheqjen e investitorëve nga sektori privat;
 • Menaxhim dhe organizim i brendshëm;
 • Plan veprim për implementimin e Strategjisë;

Produkti final

 • Strategji për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab-Rini Digjitale”
 • Plan veprim për implementimin e Strategjisë për Qëndrueshmërinë e Projektit “MladiHab-Rinia Digjitale”

Zbatimi i aktiviteteve

Pas zgjedhjes së kandidatit më të përshtatshëm, ekipi i projektit do të ndajnë të gjitha dokumentet relevante për projektin që do të duhet të jenë baza për hartimin e Strategjisë.

Eksperti do të lidhë marrëveshje me Këshillin Rinor Nacional të Maqedonisë, me çka do të rregullohen të drejtat dhe obligimet e të dyja palëve.

Strategjia dhe plani i veprimit duhet të hartohen deri më 31.10.2020.

Propozim korniza kohore e aktiviteteve të projektit:

 

15 korrik 2020 Zgjedhja e ekspertit dhe nënshkrimi i marrëveshjes
 Korrik – shtator 2020 Realizimi i hulumtimit /analizës
30 shtator 2020 Dorëzimi i draft versionit të Strategjisë dhe plan veprimit te ekipi i projektit
tetor 2020 Harmonizim i versionit fillestar të Strategjisë dhe planit të veprimit me udhëzimet dhe instruksionet e ekipit të projektit
31 tetor 2020 Dorëzimi i versionit final të Strategjisë për Qëndrueshmëri Financiare të Projektit “MladiHab-Rini Digjitale” dhe plani veprimi, te ekipi i projektit.

Mënyra e paraqitjes dhe përzgjedhjes

Të drejtë për pjesëmarrje në këtë thirrje kanë subjekte juridike dhe persona fizik.

Kualifikime të nevojshme:

 • Minimum pesë vjet përvojë në hartimin e analizave ekonomike dhe biznes planeve;
 • Përvojë në hartimin dhe / ose implementimin e programeve ose projekteve;
 • Përvoja në hartimin e strategjisë dhe biznes planit në lidhje me të rinjtë, trajnime, aftësi digjitale, tregun e punës, punë me dobi të përgjithshme do të konsiderohet si përparësi
 • Përvojë në fushën e zhvillimit të ndërmarrjes sociale;

Dokumente të nevojshme për subjektet juridike:

 • Gjendja aktuale nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut (jo më e vjetër se 6 muaj nga dita e aplikimit)
 • Lista referenciale e të angazhimeve paraprake, të ngjashme të ekspertit / ekspertëve të propozuar;
 • Biografi e shkurtë (rezyme profesionale) e ekspertit / ekspertëve
 • Plan për punë – përmbajtja e Strategjisë dhe përshkrim i aktiviteteve të planifikuara për hartimin e Strategjisë
 • Ofertë financiare

Dokumente të nevojshme për personat fizik:

 • Lista referenciale e të angazhimeve paraprake, të ngjashme
 • Biografi e shkurtë (rezyme profesionale) e ekspertit
 • Plan për punë – përmbajtja e Strategjisë dhe përshkrim i aktiviteteve të planifikuara për hartimin e Strategjisë
 • Ofertë financiare

Nëse paraqitet grup ekspertësh ose subjekt juridik, detyrimisht duhet të dorëzohen biografi profesionale për të gjithë personat fizik, të cilët do të marrin pjesë në hartimin e Strategjisë dhe Plan veprimit.

Kompensimi maksimal i parashikuar (bruto shuma) për shërbimet e kryera të subjektit juridik ose personit fizik është 4000 funta britanike, në kundërvlerë të denarit.  Pagesa do të kryhet në disa këste, nga të cilat kësti i parë pasi të aprovohet plani për punë  nga ana e ekipit të projektit, ndërsa kësti i fundit pas përfundimit të analizës përfundimtare, në pajtim me dinamikën e dakordësuar për realizimin e aktiviteteve të planifikuara.

Të gjitha aktivitetet të tjera në lidhje me zbatimin e analizës ( si për shembull: shpenzime për rrugë, realizim i veglave të cilat do të përdoren për grumbullimin e të dhënave dhe ngjashëm) duhet të përfshihen në shumën e përgjithshme dhe janë shpenzim i realizuesve.

Procesi i përzgjedhjes do të realizohet nëpërmjet vlerësimit të planit për punë (maksimum 5 pikë), evaluim i rezymesë profesionale (CV) (Maksimum 5 pikë) dhe evaluim i angazhimeve të ngjashme, paraprake (maksimum 5 pikë). Gjatë zgjedhjes së ofertës, do të zbatohet kriteri për zgjedhjen e ofertës ekonomikisht më të volitshme.

Dokumentet për paraqitje/ aplikim duhet të dërgohen në applications@nms.org.mk dhe vesna.radinovska@nms,org.mk më së voni deri më 1 korrik 2020, me shënim “Strategji për Qëndrueshmëri Financiare të Projektit MladiHab- Rini Digjitale”.  Të gjitha pyetjet plotësuese në lidhje me këtë thirrje, mund t’i dërgoni në mladihub@gmail.com.

Повеќе

Повик за консултантски услуги за подготовка на Стратегија за одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“

logo-na-bela-pozadina (1)

Општи информации

Проектот „МладиХаб-Дигитална младина“ го спроведуваат Националниот младински совет на Македонија и Стопанската комора за информатички и комуникациски технологии – МАСИТ, а е финансиран од Фондот за добро владеење на Oбединетото Кралство. Во рамки на проектот, младите лица на возраст од 15 до 29 години добиваат пристап до обуки за дигитални и деловни вештини од овластени провајдери во замена за општокорисна работа. Во рамки на проектот се подготвува и  платформа за вработување која ќе oпфати три вида ангажман: работен, хонорарен и волонтерски/практикантски.

Делокруг на работа

Подготовка на Стратегијата за одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“ со цел утврдување на план за долгорочна самоодржливост на проектот. Опфат на Стратегијата:

 • Анализа на активностите, ресурсите и основните продукти на проектот (обуки, општокорисна работа, платформа за вработување);
 • Истражување на пазарот на обуки за дигитални вештини и веб платформи за вработување;
 • Пристап за пазарно позиционирање на „МладиХаб – Дигитална младина“;
 • Финансиски план преку најмалку 3 сценарија за самоодржливост:
  • Позиционирање на проектот како социјално претпријатие со детална анализа на фискални, економски и административни правила;
  • Анализа на можностите и план за соработка и привлекување инвеститори од јавниот сектор;
  • Анализа на можностите и план за привлекување на инвеститори од приватниот сектор;
 • Управување и внатрешна организација;

Акциски план за имплементација на Стратегијата;

Испорака

 • Стратегија за одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“
 • Акциски план за спроведување на Стратегијата за одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“

Спроведување на активностите

По изборот на најсоодветен кандидат, проектниот тим ќе ги сподели сите релевантни документи за проектот што треба бидат основа за изработка на Стратегијата.

Експертот ќе склучи договор со Националниот младински совет на Македонија во кој ќе бидат уредени правата и обврските на двете страни.

Стратегијата и акцискиот план треба да биде изготвени до 31.10.2020 година.

Предлог временска рамка на активностите во проектот:

 

15 јули 2020 година  Избор на експерт и потпишување на договор
 јули – септември 2020 година Спроведување на истражувањето-анализата
30 септември 2020 година Доставување на нацрт-верзија на Стратегијата и акцискиот план до проектниот тим
октомври 2020 година Усогласување на првичната верзија на Стратегијата и акцискиот план со насоките и инструкциите од проектниот тим
31 октомври 2020 година Доставување на финална верзија на Стратегијата за финансиска одржливост на проектот „МладиХаб-Дигитална младина“ и акцискиот план до проектниот тим.

Начин на пријавување и избор

Право да учествуваат на овој повик имаат правни и физички лица.

Потребни квалификации:

 • Минимум петгодишно искуство во изработка на економски анализи и бизнис планови;
 • Искуство во подготовка и/или имплементација на програми или проекти;
 • Искуство во подготовка на стратегија и бизнис план поврзани со млади, обуки, дигитални вештини, пазар на труд, општо корисна работа ќе се смета за предност
 • Искуство во областа на развој на социјално претпријатие;

Потребни документи за правни лица:

 • Тековна состојба од Централен регистар на Република Северна Македонија (не постара од 6 месеци од денот на аплицирање)
 • Референтна листа на претходни слични ангажмани на предложениот/те експерт/и;
 • Кратка биографија (професионално резиме) на експерт/и
 • План за работа – содржина на Стратегијата и опис на планираните активности за подготовка на Стратегијата
 • Финансиска понуда

Потребни документи за физички лица:

 • Референтна листа на претходни слични ангажмани
 • Кратка биографија (професионално резиме) на експертот
 • План за работа – содржина на Стратегијата и опис на планираните активности за подготовка на Стратегијата
 • Финансиска понуда

Доколку се пријавува група на експерти или правно лице, задолжително треба да се достават професионални биографии од сите физички лица кои ќе учествуваат во подготовка на Стратегијата и акцискиот план.

Максималниот предвиден надомест (бруто износ) за извршените услуги на правното или физичко лице  4000 британски фунти во денарска противвредност. Исплаќањето ќе се врши на неколку рати, од кои првата откако ќе се одобри план за работа од страна на проектниот тим, а последната по завршувањето на финалната анализа, во согласност со договорената динамика за испорака на планираните активности.

Сите останати активности поврзани со спроведувањето на анализата (како на пример патни трошоци, спроведување на алатките кои ќе се користат за собирање на податоци и слично) треба да се вклучени во вкупниот износ и паѓаат на товар на спроведувачите.

Процесот на селекција ќе биде спроведен преку оценка на планот за работа (максимум 5 поени) , евалуација на професионално резиме (CV) (максимум 5 поени) и евалуација на претходни слични ангажмани (максимум 5 поени). При избор на понудата ќе се примени критериумот за избор на економски најповолна понуда.

Документите за пријавување треба да се достават на applications@nms.org.mk и vesna.radinovska@nms.org.mk најдоцна до 1 јули 2020 година со назнака „Стратегија за финансиска одржливост на проектот МладиХаб-Дигитална младина“. Сите дополнители прашања во врска со овој повик можете да ги упатувате на mladihub@gmail.com.

 

Повеќе

Генерално Собрание на Европски младински форум (YFJ)

IMG_4795
Изминатиов викенд, за прв пат се одржа онлајн Генерално собрание на Европскиот младински форум.
Националниот младински совет на Македонија го честита изборот на нов Генерален секретар на ЕМФ, Joe Elborn и му посакува успешен мандат!
Благоданост до Бордот, Секретаријатот, и сите организации-членки на ЕМФ кои учествуваа во онлајн собранието, и придонесоа истото да биде успешно.
На Собранието како делегати на НМСМ учествуваа Владимир Костовски, Потпретседател на НМСМ и Филип Кулаков, Координатор за меѓународни прашања и политики на НМСМ.
Повеќе

Четири искрени прашања и одговори со Елена Виларова Велковска, Генерален Секретар на Национален младински совет на Македонија

elena

1. Која е Елена Виларова Велковска професионално и приватно?

Елена: Официјално сите кои ме познаваат ме викаат Нена, мајка на две деца, огромен љубител на животни и еколошки насторена кон природата. Рециклирам се што може да се рециклира и секогаш кога има можност за еко пријателски пристап го користам.
Професионално јас сум дипломиран социјален работник, специјалист за менаџмент со стратешки комуникации, магистрант по општествен развој и сертифициран обучувач од Јончепинг Универзитеот во Шведска. Повеќе од 15 години работам во граѓанскиот сектор, во локални организации и интернационални агенции.
Мојот почеток во граѓанскиот сектор беше како волонтер во Форум Сид Македонија кога ги отворавме нашите младински клубови. Како координатор на еден младински клуб имав улога заедно со волонтерите да ја креираме програмата за работа на младинскиот клуб базирано на потребите на младите во локалната заедница, да ги промовираме активностите и програмите кои се имплементираат. Оттука започна мојата љубов кон младински активизам и партиципација, промоција на различни хумани вредности и принцпи и заложби за подобрување на состојбата на различни целни групи во нашето општество и пошироко.
Како волонтер и млад човек стекнав големо искуство во областа на младинската работа и младинските политики и набрзо напредував во кариерата. Работев како проектен координатор, менаџер на различни проекти и програми, каде што главен фокус на моите активности беше да се креираат, имплементираат и следат програмите и политиките кои беа од организациски интерес, проширување на работните тимови, координација и следење на работата на вработените и соработниците и остварување на соработка со релевантни донесувачи на одлуки.
Од мојот прв ден како волонтер до сега, ме делат повеќе од 10 години искуство во развој и имплементација на различни програми и проекти од областа на инклузивно образование, социјална и детска заштита, инклузија на пазарот на трудот, вокациони обуки и зајакнување на капацитетите на младите, претставници на ГО и јавни и приватни институции.
Повеќе од 12 години професионално искуство во подготовка на тренинг програми од областа на: Младинско учество, лидерство, неформално образование, инклузивно образование, развој на лични и професионални вештини кај младите и други целни групи.
Менаџирањето со вработени и волонтери и дополнителна професионална надградба ми помогна да ги развијам своите вештини за управување со човечки ресурси и активно да придонесувам во улогата преку мотивација на вработените, управување со перфоранс и промени и следење на организациските цели.
Мојата улога како ментор за граѓански организации и граѓански сојузи е додадена вредност на мојата стручност во областа на развој на капацитетите на вработените и обезбедување поддршка за организациски развој.

2. Кои се твоите достигнувања во однос на младинска политика, младински активизам, младинско организирање и друго?

Елена: Со оглед на моето долгогодишно работно искуство, јас својот придонес во ова поле го имам обезбедено во секоја функција и организација каде што работев во изминатите години. Како Офицер за заштита на детските права во кризна ситуација во УНИЦЕФ, креирав тренинг програма за работа со адолесценти и поттикнување на младински активизам. Беа обучени лица од нашите партнерски организации и институции кои работат со млади за користење на неформални методи за работа со млади и партицпативен пристап во својата директна работа со млади.
Како дел од тимот на Црвен крст на РСМ, јас подготвив целосна програма за Академија за млади обучувачи и лидери, каде што учеснициите имаа можност да се стекнат со знаење и техники за организирање на обуки и работилници за млади на различни тематски области. Процесот беше проследен со менторство и континуирана поддршка на учесниците.
Како проектен координатор, младински работник и едукатор јас активно учествував во процесите на креирање на стратегиите за млади на национално и локално ниво, нивна промоција и заложби за нивна реализација. Од аспект на младински активнизам долго време работам на поттикнување на младите да земат учество во процесите на донесување на одлуки на локално и национално ниво, преку организирање на различни едукативни семинари, обуки и кампови. Веќе подолг период обезбедувам континуирана менторска поддршка на младите за нивен личен и професионален развој.
Најважно од се ми е да имаат проактивен пристап кон предизвиците со кои се соочуваат и да превземат одговорност за промените кои сакаат да ги видат во општеството. При работа со млади е клучно да се користи партиципативен пристап и да се дава навремено фидбек и поддршка.

3. Кои се твоите амбиции за промени на ниво на НМСМ и на национално ниво во однос на младинскиот сектор?

Елена: Пред се размислувам за проширување на членството во НМСМ бидејќи нашите членки се клучни за функционирањето и промовирањето на целите на Советот. Истовремено сакам да се насочиме кон зајакнување на капацитетите на членките и обезбедување поддршка за организациски развој на различни нивоа.
Вториот сегметент е одржливост на НМСМ и Секретаријатот, како и програмските активности, преку мобилизирање на фондови и проширување на нашиот тим.
Да продолжам со заложбите на Советот за промена и подобрување на состојбата на младите во државата, преку застапување на политиките и ставовите на организацијата и како Генерален Секретар ќе придонесам кон реализација на мисијата на НМСМ и целите.
Посебно својот личен и професионален придонес можам да го дадам во повеќе сегменти од развој на младинскиот сектор, промоција на неформалното образование и креирање на политики преку кои ќе се обезбеди поддршка за младите на локално и национално ниво.

4. Елена, зошто го избра токму НМСМ?

Елена: Бидјеќи сакам државата да биде место во кое младите ќе се гледаат себеси во иднина, ќе бидат активни членови на заедницата и ќе придонесуваат кон одржливи младински политики и економски развој на секоторот. Сметам дека мисијата и целите за кои се залага НМСМ директно влијаат врз подобрување на квалитетот на животот на младите.
Предизвикот да се биде дел од НМСМ е можноста да се работи во име на организации кои долги години работат во младинскиот сектор и да се обезбеди соодветна поддршка за организацискиот развој и застапување на заеднички ставови и интереси.
Би сакала да Ви се заблагодарам за можноста да бидам дел од ова големо семејство ? и за дадената доверба.

Контакт информации:

Елена Виларова Велковска
Генерален секретар
Национален младински совет на Македонија
М: 078 311 185
Е: elena.vilarova@nms.org.mk
Профил Linkedin

Повеќе

РЕАКЦИЈА ПО УКИНУВАЊЕТО НА ЗАКОНОТ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Final 2

Националниот младински совет на Македонија со загриженост ја прими веста за одлуката за укинување на Законот за спречување и заштита од дискриминација. Навистина е неприфатливо што ваков законски текст на кој долго време работеше граѓанското општество да е укинат поради процедурални причини и недоследности.

Со ова законско решение за прв пат се забрани дискриминација врз основа на сексуална ориентација и родов идентитет, но и се овозможи законска и правна заштита на ЛГБТИ лицата. Тоа значи чекор напред кон унапредување на правата на оваа категорија на граѓани и приближување кон еднаквоста кон која сите се стремиме. Важноста на овој закон е препознатлива и преку широката поддршка која истиот ја доби од на национално ниво, но и од меѓународната заедница и важните политички актери. Овој закон беше оценет како добар напредок во областа на фундаменталните права од страна на Европската комисија, а воедно и услов кој Холандија и го постави на Северна Македонија за отпочнување на преговорите за влез во Европската Унија.

Националниот младински совет на Македонија смета дека е од особено значење овој закон да влезе во скратена собраниска процедура во првиот момент кога Собранието на Република Северна Македонија ќе се воспостави, а веднаш потоа и да се спроведе постапката за избор на нови членови во Комисијата за спречување и заштита од дискриминација, со цел граѓаните конечно да добијат подобра, постручна и поефикасна заштита на нивните основни права и слободи.

Ваквиот чекор ќе покаже дека сме држава која ги гарантира основните човекови права и заштита од дискриминација за сите, и дека сме држава која навистина се стреми кон европска интеграција.

Сите се еднакви пред законот и имаат право, без каква било дискриминација, на еднаква заштита на законот. На сите им припаѓа еднаква заштита од каква и да е дискриминација, што е во спротивност на оваа Декларација и од какво и да е поттикнување на таква дискриминација.

Повеќе

Младите се во криза – ИТНИ препораки за намалување на негативните ефекти од Ковид19

helping-1080x675

ПОСЛЕДИЦИТЕ ВРЗ МЛАДИТЕ ОД КРИЗАТА ЌЕ ТРААТ ДОЛГО, МОРА ДА СЕ ДЕЛУВА ИТНО

Документ со итни препораки на граѓанските организации за намалување на негативните ефекти врз младите

Здравствено – економската криза предизвикана од Ковид-19 веќе се одразува врз македонското општество и неговите ранливи групи, а младите ќе бидат посебно тешко погодени. Поради ова група граѓански организации изготви итни препораки до институциите за да се намали негативниот ефект од кризата на младите во оваа вонредна состојба. Групата ги повикува граѓанските организации заинтересирани за добросостојбата на младите, да се приклучат на иницијативата и во долгорочното планирање и препораки за последиците од оваа криза.

Проценките на ефектите од економска криза во замав укажуваат дека цели групи луѓе ќе паднат во сиромаштија. Младите како работници со често погазени работнички права, се меѓу првите кои ги трпат последиците од отказите. Големиот број млади невработени ќе паднат уште подолу во редот за вработување. Учениците и студентите изолирани од врсниците се справуваат секојдневно во импровизираните онлајн училници. Нејасно е колку добиваат знаење, дали сите имаат пристап до онлајн наставата и како ќе се заврши учебната година. Пролонгираната изолација и попречената социјализација имаат негативен ефект врз менталното здраво и психолошката состојба на младите. Зголемено е домашното насилство, а младите жени, девојки и деца немаат услови да го пријават или да се заштитат поради ризикот од зараза. Зголемена е и ризичната употреба на психотропни супстанци. Стравот, вознемиреноста и стресот од оваа состојба догорочно ќе водат кон анксиозност, депресија и низа други појави.

За да се намалат овие последици врз младите, а со тоа и негативните последици врз општеството е изработен овој документ со  препораки од страна на 12 граѓански организации. Документот ги дава итните препораки за политики кои треба да се спроведат веднаш за да се намалат последиците додека трае изолацијата и вонредната состојба. Поради ургентноста и променливоста на ситуацијата, документот е објавен за институциите да можат да ги искористат овие препораки.

Во следните месеци, групата организации зад овој документ ќе започне со изработката на следното ниво препораки, кои ќе се однесуваат на периодот по најлошото од кризата, надминувањето на „пикот“, намалувањето на рестрикциите, укинувањето на вонредната состојба и соочувањето со долгорочните последици. Бидејќи е потребно сериозно планирање, консултации и иновација за да се најдат најдобрите решенија, ги повикуваме граѓанските организации, особено оние водени од млади или за млади, да се приклучат кон оваа иницијатива и да учествуваат во изработката на нови препораки, наменети да дадат препораки за светот на младите на долг рок. Организациите може да се пријават на следната врска.

Ги повикуваме институциите да ги сфатат овие препораки сериозно и да делуваат за добросостојбата на младите. Овие итни препораки целат да дадат информирана насока за потребни политики со чија навремена имплементација ќе се намалат последиците врз добросостојбата на младите. Сите генерации се погодени од оваа криза. Но последиците врз младите ќе одекнуваат најдолго.

Документот е изработен од следните организации: AРНО – Асоцијација за развој на нови опции, Младински образовен форум (МОФ), Реактор – Истражување во акција, Хелсиншки комитет за човекови права, Национална мрежа против насилство врз жени и семејно насилство, Психотерапика – Платформа за кризна акција за млади, ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, ХОПС – Опции за здрав живот, Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД) – Куманово, Сојуз за младинска работа (СМР), Сојуз на извидници на Македонија (СИМ) и Национален младински совет на Македонија (НМСМ).

Повеќе