Новости

Извештај за младински работнички права во рамки на Универзалниот периодичен механизам на ООН

logo na bela pozadina

Во рамки на 32-та сесија на Универзалниот периодичен механизам на ООН (Universal Periodic Review), НМСМ заедно со Македонското здружението на млади правници и Институтот за човекови права поднесе Извештај за младински работнички права.

Извештајот ги посочува младите луѓе како носители на права и ги позиционира младите луѓе во центарот на системот на човекови права и се насочува кон дискриминацијата која младите луѓе во Република Македонија ја искусуваат на дневна основа кога се работи за вработување, волонтерство и пракса.

Во прилог можете да ги пронајдете Извештајот за младински работнички права во рамки на Универзалниот периодичен механизам и Aнексот со ратификуваните меѓународни конвенции од Македонија:

– Извештај
– Анекс

Повеќе

[Publication] ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES FOR YOUTH EMPLOYMENT – KEY POLICY CHALLENGES IN THE WESTERN BALKANS

Capture

This publication is part of the WEB4YES project, which is a regional initiative aimed at providing an innovative cross-cutting approach and offering options for improving the employment opportunities of young people in the Western Balkans region. The WEB4YES project is implemented in all 6 countries of the Western Balkans, and the National Youth Council of Macedonia implements the activities for the Republic of Macedonia.

The publication ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES FOR YOUTH EMPLOYMENT – KEY POLICY CHALLENGES IN THE WESTERN BALKANS addresses the key challenges of youth employment policies based on comparative analysis, which aims to identify areas of potential cooperation between civil society organizations and public institutions in the Western Balkans and thus contributing to the reduction of youth unemployment.

You can download the publication on this link.

Повеќе

[Публикација] МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ – КЛУЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Vrabotuvanje

Оваа публикација е дел од проектот WEB4YES, кој претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан.  Проектот WEB4YES се спроведува во сите 6 земји од Западен Балкан, а Националниот младински совет на Македонија ги имплементира активностите за Р.Македонија.

Публикацијата МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ – КЛУЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН се осврнува на клучните предизвици на политиките за вработување на младите засновани врз компаративната анализа, чија цел е да ги означи областите на потенцијална соработка меѓу организациите на граѓанското општество и јавните институции во Западниот Балкан и на тој начин да придонесе кон намалувањето на невработеноста на младите.

Можете да ја симнете на овој линк.

Повеќе

Консултативна средба за Структурен дијалог

Национален младински совет на Македонија (НМСМ), Ве поканува да учествувате на консултативна средба која е дел од националните консултации за Структурен дијалог на Европската Унија. Оваа средба е наменета за сите млади лица од 15 до 29 години кои доаѓаат од регионот на Скопје.

Средбата ќе биде на 20.02.2018 год. во 10 часот во канцеларијата на НМСМ (ул. Аминта Трети 21-1/3, Скопје). За учество пријавете се на овој линк.

Структурен дијалог е механизам на Европската унија со која се гарантира дека мислењето на младите луѓе ќе биде земено во предвид при процесот на креирање на младински политики. Тој претставува циклус кој трае 18 месеци, се спроведува на национално ниво како и на ниво на Европска Унија на определена тематска област од интерес на младите луѓе. Во овој момент се спроведува VI циклус на Структурен дијалог на тема: „Млади во Европа, што е следно“?, со кој управуваат Естонија, Бугарија и Австрија.

За потребите на националниот процес на Структурен дијалог, НМСМ спроведува консултативни средби во сите плански региони на Македонија со цел да се креираат препораки кои ги отсликуваат интересите и потребите на младите луѓе во Македонија. Исто така средбата ќе се искористи за да се дискутира за тековните младински процеси на ниво на Република Македонија.
На средбата ќе присуствуваат претставници на младински организации, локални младински совети како и претставници на локалните самоуправи, препораките и заклучоците од дискусијата ќе бидат вклучени во националните препораки на Македонија за процесот на Структурен дијалог.

Доколку имате определени побарувања или забелешки контактирајте не на info@nms.org.mk или на телефонскиот број 078 350 531.

Повеќе

Иднината на Западен Балкан и предизвиците за младите

UK-HoL

Минатата година, претставници на Домот на лордовите од Обединетото Кралство ги посетија земјите од Западен Балкан инволвирани во Берлинскиот процес, меѓу кои и Македонија. Главната цел на ваквата посета беше да се истражи потребата од активното учество на Обединетото Кралство во Берлинскиот процес како и да се види досегашното влијание врз процесите во овој дел од Европа. За таа цел претставниците на Комитетот за меѓународни односи остварија средби со разни чинители од повеќе сектори на делување од земјите од  Западен Балкан. Во септември, Националниот младински совет на Македонија, чиј стратешки партнер е Британска амбасада Скопје, беше поканет на средба со претставниците на Комитетот за меѓународни односи.

Во извештајот „Обединетото Кралство и иднината на Западен Балкан“, се наведува дека Обединетото Кралство мора да го продолжи својот ангажман со регионот заедно со меѓународните партнери, за да го заштити напредокот постигнат во регионот. Исто така, извештајот ги инкорпорира препораките и предизвиците пренесени од претставниците на Националниот младински совет на Македонија.

Комитетот во овој извештај ја забележува проактивноста на Советот во градење на долготрајни механизми за комуникација со ресорните министерства за вклучување на младите во процесите на носење одлуки, вклучувајќи го и Берлинскиот процес како и младинските активности на Европско ниво, заедно со Европскиот младински форум. На членството на Советот во младинското европско семејство се гледа како на одличен исчекор кон интеграцискиот процес, со додадената вредност што ваквиот процес е воден од млади за млади.

Освен што препораките на Советот се во насока на генералниот заклучок кој вели „Велика Британија мора да продолжи да ги поддржува земјите од Западен Балкан и да продолжи да се залага за нивно пристапување кон членството во ЕУ“, нотира активна поддршка кон  продлабочувањто на соработката со Британскиот парламент и Британскиот совет.

Повеќе

Кризна комуникација – што претставува и како да се надмине

kriznakom

Живееме во општество во кое сите нивоа на невладиниот сектор се подложни на кризи кои може да му наштетат. Но, како умешно да се реагира и каков стратешки пристап треба да имаат граѓанските организации за полесно да комуницираат со јавноста?

На овие и на уште неколку прашања во студиото на Радио МОФ разговаравме со Јелена Јаневска, експерт за комуникации и односи со јавност. Таа беше еден од предавачите на обуката за комуникација со јавност за граѓански организации што се одржуваше на 12-13 декември.

Подкастот беше дел од проектот за „Младинска медиумска писменост“ на Радио МОФ и Националниот младински совет на Македонија, кој е во рамки на Коалицијата за медиумска писменост што ја спроведува Високата школа за новинарство и односи со јавност во партнерство со „Нова Македонија“ и Институтот за различности во медиумите од Лондон.

 

Повеќе

Како граѓанските организации да комуницираат со јавноста

Irena Hristov - Mof

„Организациите треба да сфатат дека носат улога на демократски коректив или механизам кој ќе ги потсетува властите што значи демократија. Живееме во време кога технолошкиот напредок ни овозможува многу канали на комуникација, кога веќе не зависиме директно од уредувачките политики и новинарите кои се посредници на информацијата. Имаме можност за различни акции, активности, мобилизирање и пренесување на идеите и пораките, а со тоа и директно влијание на носителите на одлуки“, вели Ирена Христов во разговор Радио МОФ.

Христов е експерт за комуникации и односи со јавност. Таа беше еден од предавачите на обуката за комуникација со јавност за граѓански организации што се одржуваше на 12-13 декември.

Во аудио подкастот зборува за тоа што е примарно за организациите кога се обраќаат до јавноста и зошто се важни клучните пораки. Исто така, како организациите да станат влијателен глас за носење и менување политики, а со тоа да ги подобруваат и состојбите во општеството.

Подкатсот е дел од проектот за „Младинска медиумска писменост“ на Радио МОФ и Националниот младински совет на Македонија, кој е во рамки на Коалицијата за медиумска писменост што ја спроведува Високата школа за новинарство и односи со јавност во партнерство со „Нова Македонија“ и Институтот за различности во медиумите од Лондон.

Повеќе

Одржано Генералното собрание на Национален младински совет на Македонија

На 18ти и 19ти ноември, во салата „Борис Трајковски“ на Собранието на Република Македонија, се одржа седница на Собранието на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), како највисоко тело од советот кое го сочинуваат сите организации членки.

Покрај тековните прашања за дискусија на НМСМ, на седницата делегатите од организациите членки на НМСМ дискутираа за процес за креирање на Закон за млади, даваа препораки за конкретните чекори кои треба да бидат преземени во насока на отворен, инклузивен и транспарентен процес за креирање на ваков Закон, кој во целост ќе ги гарантира интересите и потребите на младите.

Како теми на дискусија на седницата на Собранието на НМСМ беа дискутирани и позицијата на НМСМ кон „Младинската гаранција“ како мерка за зголемување на вработливоста на младите, учеството на НМСМ во процесот на Структурен дијалог како на Европско, така и на национално ниво, заложби на НМСМ за зголемување на квалитетот на образованието во Македонија и позицијата на НМСМ во насока на Резолуција 2250 на Обединетите нации за млади, мир и безбедност.

Свое воведно обраќање на седницата имаа Дарко Каевски, Директорот на Агенцијата за млади и спорт и Ивана Туфегџиќ, пратеник во Собранието. Дарко Каевски го поздрави стремежот на НМСМ да делува како партнер на институциите кои во својата работа опфаќаат младински прашања. Дополнително, до граѓанските организации кои беа присутни, ги претстави механизмите за соработка со НМСМ и заедничките активности кои се имплементирале и се во процес на имплементација.

Пратеничката Ивана Туфегџиќ ја претстави парламентарната лоби група за млади, која беше формирана како неформална работна група во рамки на Собранието на РМ. Во своето обраќање најави и процес за конечно креирање и воспоставување на Закон за млади, како институционален механизам за регулирање на младинските прашања.

На оваа седница, Националниот младински совет на Македонија доби уште една организација членка, доаѓајќи до бројка од 50 организации- членки, што влијае кон зголемувањето на репрезентативноста и легитимитетот на НМСМ. Дополнително, беа усвоени и Стратешки приоритети на НМСМ за делување во периодот 2018-2020 година.

Спроведувањето на седница на Собранието на НМСМ во просториите на Собранието на РМ е пример за соработка помеѓу НМСМ, како најголемо претставничко тело со Законодавниот дом на РМ и генерално институциите од земјата. Искрено се надеваме на ваквата соработка ќе продолжи во иднина и на отвореност од страна на сите институции кои опфаќаат младински прашања во својата работа.

Одржувањето на Собранието на НМСМ беше поддржано од програмата Цивика мобилитас.

Повеќе

#НеЕВест: Медиумска писменост со Зоран Јованоски

MimZJ

„Размислувај со своја глава, немој само да ги голташ информациите“,порачува тетовскиот новинар Зоран Јованоски од емисијата „360 степени“. Тој беше гостин на обуката за медиумска писменост која се одржа во Тетово на 23-24 септември. На учесниците им објасни како тие секојдневно може да препознаваат лажни вести и на какви медиуми може да им веруваат.

Повеќе

Младите побараа нов легитимен избор за свој претставник во Регионалната канцеларија за младинска соработка (РИКО)

slika 1 panel

Денес на 18 јули во ГЕМ клубот во Скопје се одржа конференцијата „Патоказ за младински приоритети“ организирана од Националниот младински совет на Македонија (НМСМ), Млади европски федералисти – Македонија (ЏЕФ Македонија) и Младински образовен форум (МОФ). Настанот даде фокус на младинското учество, организирање и соработка.

„Би сакала да им порачам на младите: oстанете вклучени и ангажирани, ова е ваша држава и ваша одговорност. Барајте ги вашите права и бидете упорни“ истакна Aмбасадорката на Германија Н.Е. г-ѓа Кристине Д. Алтхаузер. За значењето на меѓусебната соработка се осврна францускиот Амбасадор Н.Е. г-дин Кристијан Тимониер, кој потенцираше дека „Настанот во Трст е значаен за градење мостови на соработка помеѓу државите и народите од Западен Балкан на патот кон интеграција во ЕУ. Впрочем и во минатото народите на овие простори живееле заедно и споделувале заеднички идеи и идеали.“.
Претседателот на НМСМ, Блажен Малески потсети „Ако сакаме напредок, потребно е сите да се вклучиме и да вложиме напори за подобрување на состојбите. Неопходна е поголема соработка и консултации помеѓу политичарите и граѓанските организации“. Овој панел го заклучи директорот на Агенцијата на млади и спорт Дарко Каевски кој напомена „Активностите на РИКО ќе започнат во септември. Затоа мора да правиме правилни и разумни одлуки. Ова значи дека е потребна ревизија на процесот за избор на младински претставник во Управниот одбор на РИКО за Македонија“.

На вториот панел говорници беа учесниците од граѓанскиот и младинскиот форум кој се одржа во Трст. Дона Костуранова од МОФ посочи дека препораките на граѓанските организации на форумот во Трст се поклопуваат со потребите на младите во Македонија: „Ни треба подобар квалитет на образование , учество во меѓународни тестирања и обезбедување можности за мобилност и патување на младите низ регионот“.
На овој панел зедоа збор и претставниците од ЦЕД Теарце, Владимир Ѓорѓиевски и Младински Сојуз – Крушево, Анелија Митрова, кои исто така беа дел од конференцијата во Трст.

Целта на настанот беше покревање на дискусија за младинското учество и организирање, како и давање препораки за подобрување на положбата на младите во Македонија. Говорниците дадоа осврт и на младинското учество и организирање, како и препораки за Регионалната канцеларија за младинска соработка на Западен Балкан. Агенцијата за млади и спорт го претстави својот план за работа и соработка со младинските организации и младите, како и механизмите за нивно учество во процесите на носење одлуки.

Повеќе