Новости

Нами Исаки, дел од Советодавниот одбор за млади при Советот на Европа

NamiPhoto

Националниот Младински Совет на Македонија го честита изборот на Нами Исаки, извршен директор на нашата организација-членка Центар за интеркултурен дијалог (ЦИД), во Советодавниот одбор за млади при Советот на Европа, и му посакува успешен мандат.

Советодавниот одбор за млади при Советот на Европа претставува партнер од невладиниот сектор во ко-менаџмент структурата на Советот на Европа кој ги поставува стандардите и приоритетите за младинскиот сектор и дава препораки за идни приоритети, програми и буџети.

Горди сме дека младинскиот сектор во нашата држава придонесува кон развој на успешни млади луѓе кои се препознаени за својата работа и активизам на европско ниво и пошироко!

Повеќе

Андреа Угриноска назначена за претседавач на Комитет за млади при Совет на Европа

_uploads_thumbs_resize_800x420_415336

Андреа Угриноска, претседателка на Советот за човекови права на ЛДП, е избрана за претседавач на советодавниот Комитет за млади при Советот на Европа, кој е дел од институционалниот систем со управување на младинска политика на најстарата паневропска институција – заштитник на демократијата и човековите права на континентот.

– Од се срце и честитам на Андреа и и посакувам успех. Нејзиниот избор одлично се вклопува во серијалот на добри вести од НАТО, ЕУ а еве сега и од Советот на Европа. Горди сме на квалитетниот кадар кој докажува меѓународни признанија и придонесува за угледот на нашата татковина, изјави Горан Милевски, претседател на ЛДП.

– Тешко е да се остане позитивен и да се прослави овој успех во вакви тешки времиња. Сепак, чувствувам огромна чест и благодарност за можноста да влијаам на општеството во времиња кога верувам дека тоа е најмногу потребно, вели Андреа Угриноска по нејзиниот избор.

Андреа Угриноска е од Скопје, моментално живее и работи во Лондон каде претходно беше Извршна Директорка на Светската Федерација на Либерална Младина – IFLRY, чиј е полноправен член на Либерално-демократската младина. Пред заминувањето во Лондон, Андреа беше во Управниот одбор на Националниот Младински Совет на Македонија (НМСМ).

Либерално-демократска партија

Повеќе

Пуштена во употреба регионалната платформа WEB4JOBS

90432521_617262662169227_4414710679269801984_o

Со голема возбуда го најавуваме пуштањето во употреба на најголемата регионална платформа WEB4JOBS!

ШТО Е WEB4JOBS?

Web4Jobs е платформа која поврзува млади невработени лица од регионот на Западен Балкан за подобрување на нивниот степен на знаење на националниот пазар на трудот и предусловите за успешен влез на пазарот на труд. Платформата ја интегрира и промовира мобилноста на младите луѓе во Западен Балкан, како и обезбедувањето национални е-услуги на самото место. Платформата служи како регионална платформа за вработување и ќе го олесни аутсорсингот и виртуелната работа на регионално ниво.

Овој проект претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан. Проектот има за цел да се фокусира на изнаоѓање решение за постоечките предизвици кои произлегуваат од недоволната соработка меѓу чинителите од граѓанското општество и државните власти во земјите од Западен Балкан во политичките процеси и донесувањето на одлуки во насока на реформскиот процес кој се однесува на невработеноста на младите.

Поддршката за овој Проект е обезбедена преку Програмата за организациите на граѓанското општество и медиумите за 2016 – 2017 Консолидирање на регионалните тематски мрежи на организациите на граѓанското општество од Европската комисија. WeB4YES проектот ќе трае 36 месеци почнувајќи од јануари 2018 година.

—————-

Платформата можете да ја прегледате ТУКА!

Повеќе

Извештај за младински работнички права во рамки на Универзалниот периодичен механизам на ООН

logo na bela pozadina

Во рамки на 32-та сесија на Универзалниот периодичен механизам на ООН (Universal Periodic Review), НМСМ заедно со Македонското здружението на млади правници и Институтот за човекови права поднесе Извештај за младински работнички права.

Извештајот ги посочува младите луѓе како носители на права и ги позиционира младите луѓе во центарот на системот на човекови права и се насочува кон дискриминацијата која младите луѓе во Република Македонија ја искусуваат на дневна основа кога се работи за вработување, волонтерство и пракса.

Во прилог можете да ги пронајдете Извештајот за младински работнички права во рамки на Универзалниот периодичен механизам и Aнексот со ратификуваните меѓународни конвенции од Македонија:

– Извештај
– Анекс

Повеќе

[Publication] ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES FOR YOUTH EMPLOYMENT – KEY POLICY CHALLENGES IN THE WESTERN BALKANS

Capture

This publication is part of the WEB4YES project, which is a regional initiative aimed at providing an innovative cross-cutting approach and offering options for improving the employment opportunities of young people in the Western Balkans region. The WEB4YES project is implemented in all 6 countries of the Western Balkans, and the National Youth Council of Macedonia implements the activities for the Republic of Macedonia.

The publication ACTIVE LABOUR MARKET MEASURES FOR YOUTH EMPLOYMENT – KEY POLICY CHALLENGES IN THE WESTERN BALKANS addresses the key challenges of youth employment policies based on comparative analysis, which aims to identify areas of potential cooperation between civil society organizations and public institutions in the Western Balkans and thus contributing to the reduction of youth unemployment.

You can download the publication on this link.

Повеќе

[Публикација] МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ – КЛУЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН

Vrabotuvanje

Оваа публикација е дел од проектот WEB4YES, кој претставува иницијатива на регионално ниво чија цел е да се обезбеди иновативен меѓусекторски пристап и да се понудат опции за подобрување на можноста за вработување на младите од регионот на Западен Балкан.  Проектот WEB4YES се спроведува во сите 6 земји од Западен Балкан, а Националниот младински совет на Македонија ги имплементира активностите за Р.Македонија.

Публикацијата МЛАДИНСКО ВРАБОТУВАЊЕ – КЛУЧНИ ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПОЛИТИКИТЕ НА ЗАПАДЕН БАЛКАН се осврнува на клучните предизвици на политиките за вработување на младите засновани врз компаративната анализа, чија цел е да ги означи областите на потенцијална соработка меѓу организациите на граѓанското општество и јавните институции во Западниот Балкан и на тој начин да придонесе кон намалувањето на невработеноста на младите.

Можете да ја симнете на овој линк.

Повеќе

Консултативна средба за Структурен дијалог

Национален младински совет на Македонија (НМСМ), Ве поканува да учествувате на консултативна средба која е дел од националните консултации за Структурен дијалог на Европската Унија. Оваа средба е наменета за сите млади лица од 15 до 29 години кои доаѓаат од регионот на Скопје.

Средбата ќе биде на 20.02.2018 год. во 10 часот во канцеларијата на НМСМ (ул. Аминта Трети 21-1/3, Скопје). За учество пријавете се на овој линк.

Структурен дијалог е механизам на Европската унија со која се гарантира дека мислењето на младите луѓе ќе биде земено во предвид при процесот на креирање на младински политики. Тој претставува циклус кој трае 18 месеци, се спроведува на национално ниво како и на ниво на Европска Унија на определена тематска област од интерес на младите луѓе. Во овој момент се спроведува VI циклус на Структурен дијалог на тема: „Млади во Европа, што е следно“?, со кој управуваат Естонија, Бугарија и Австрија.

За потребите на националниот процес на Структурен дијалог, НМСМ спроведува консултативни средби во сите плански региони на Македонија со цел да се креираат препораки кои ги отсликуваат интересите и потребите на младите луѓе во Македонија. Исто така средбата ќе се искористи за да се дискутира за тековните младински процеси на ниво на Република Македонија.
На средбата ќе присуствуваат претставници на младински организации, локални младински совети како и претставници на локалните самоуправи, препораките и заклучоците од дискусијата ќе бидат вклучени во националните препораки на Македонија за процесот на Структурен дијалог.

Доколку имате определени побарувања или забелешки контактирајте не на info@nms.org.mk или на телефонскиот број 078 350 531.

Повеќе

Иднината на Западен Балкан и предизвиците за младите

UK-HoL

Минатата година, претставници на Домот на лордовите од Обединетото Кралство ги посетија земјите од Западен Балкан инволвирани во Берлинскиот процес, меѓу кои и Македонија. Главната цел на ваквата посета беше да се истражи потребата од активното учество на Обединетото Кралство во Берлинскиот процес како и да се види досегашното влијание врз процесите во овој дел од Европа. За таа цел претставниците на Комитетот за меѓународни односи остварија средби со разни чинители од повеќе сектори на делување од земјите од  Западен Балкан. Во септември, Националниот младински совет на Македонија, чиј стратешки партнер е Британска амбасада Скопје, беше поканет на средба со претставниците на Комитетот за меѓународни односи.

Во извештајот „Обединетото Кралство и иднината на Западен Балкан“, се наведува дека Обединетото Кралство мора да го продолжи својот ангажман со регионот заедно со меѓународните партнери, за да го заштити напредокот постигнат во регионот. Исто така, извештајот ги инкорпорира препораките и предизвиците пренесени од претставниците на Националниот младински совет на Македонија.

Комитетот во овој извештај ја забележува проактивноста на Советот во градење на долготрајни механизми за комуникација со ресорните министерства за вклучување на младите во процесите на носење одлуки, вклучувајќи го и Берлинскиот процес како и младинските активности на Европско ниво, заедно со Европскиот младински форум. На членството на Советот во младинското европско семејство се гледа како на одличен исчекор кон интеграцискиот процес, со додадената вредност што ваквиот процес е воден од млади за млади.

Освен што препораките на Советот се во насока на генералниот заклучок кој вели „Велика Британија мора да продолжи да ги поддржува земјите од Западен Балкан и да продолжи да се залага за нивно пристапување кон членството во ЕУ“, нотира активна поддршка кон  продлабочувањто на соработката со Британскиот парламент и Британскиот совет.

Повеќе

Кризна комуникација – што претставува и како да се надмине

kriznakom

Живееме во општество во кое сите нивоа на невладиниот сектор се подложни на кризи кои може да му наштетат. Но, како умешно да се реагира и каков стратешки пристап треба да имаат граѓанските организации за полесно да комуницираат со јавноста?

На овие и на уште неколку прашања во студиото на Радио МОФ разговаравме со Јелена Јаневска, експерт за комуникации и односи со јавност. Таа беше еден од предавачите на обуката за комуникација со јавност за граѓански организации што се одржуваше на 12-13 декември.

Подкастот беше дел од проектот за „Младинска медиумска писменост“ на Радио МОФ и Националниот младински совет на Македонија, кој е во рамки на Коалицијата за медиумска писменост што ја спроведува Високата школа за новинарство и односи со јавност во партнерство со „Нова Македонија“ и Институтот за различности во медиумите од Лондон.

 

Повеќе

Како граѓанските организации да комуницираат со јавноста

Irena Hristov - Mof

„Организациите треба да сфатат дека носат улога на демократски коректив или механизам кој ќе ги потсетува властите што значи демократија. Живееме во време кога технолошкиот напредок ни овозможува многу канали на комуникација, кога веќе не зависиме директно од уредувачките политики и новинарите кои се посредници на информацијата. Имаме можност за различни акции, активности, мобилизирање и пренесување на идеите и пораките, а со тоа и директно влијание на носителите на одлуки“, вели Ирена Христов во разговор Радио МОФ.

Христов е експерт за комуникации и односи со јавност. Таа беше еден од предавачите на обуката за комуникација со јавност за граѓански организации што се одржуваше на 12-13 декември.

Во аудио подкастот зборува за тоа што е примарно за организациите кога се обраќаат до јавноста и зошто се важни клучните пораки. Исто така, како организациите да станат влијателен глас за носење и менување политики, а со тоа да ги подобруваат и состојбите во општеството.

Подкатсот е дел од проектот за „Младинска медиумска писменост“ на Радио МОФ и Националниот младински совет на Македонија, кој е во рамки на Коалицијата за медиумска писменост што ја спроведува Високата школа за новинарство и односи со јавност во партнерство со „Нова Македонија“ и Институтот за различности во медиумите од Лондон.

Повеќе