Повици

VI циклус на структурен дијалог – Што младите очекуваат од ЕУ?

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01
Национален младински совет на Македонија подготви прашалник со намера да го даде својот придонес во рамките на VI циклус на Структурен дијалог на Европска Унија  кој се фокусира на  тоа како  ЕУ  може да го подобри животот на младите луѓе. Резултатите од овој прашалник ќе ја формираат основата и ќе го дадат  фокусот на новата младинска стратегија на ЕУ 2019 -2027.
Прашалникот може да го најдете на овој линк.
Структурен дијалог е инструмент што гарантира дека мислењето на младите луѓе е земено предвид при дефинирањето на политиките на Европската Унија поврзани со младите луѓе.  Еден циклус трае 18 месеци и се однесува на конкретна тема.  Во моментот се одвива VI циклус на консултации со кој управуваат Естонија, Бугарија и Австрија.  Овој прашалник ќе  овозможи младите луѓе во Македонија  да споделат  свое мислење  за очекувањата  од Европската Унија, и да дадат препораки за подобрување на политиките за млади на Европска Унија кон Западен Балкан и Македонија во новата младинска стратегија 2019 – 2027.
Прашалникот е наменет за лица од 13 до 30 години и е изработен од страна на Управувачкиот тим за Структурен дијалог на Европската Унија.  За потребите на националнитe консултации НМСМ изврши превод на прашалникот.
Ве молиме да го споделите прашалникот со млади лица од 13 до 30 години.
Пополнувањето на прашалникот не одзема повеќе од 15 минути, а крајниот рок за пополнување е 20.02.2018 год.
Повеќе

Повик за формирање на работна група на Национален младински совет на Македонија за придонес во процесот при креирање на закон за млади/ младинско учество

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01

Согласно член 9 и член 10 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија, Управниот одбор на Национален младински совет на Македонија на 02.02.2018 година, донесе одлука за распишување на:

 

Повик за формирање на работна група на Национален младински совет на Македонија за придонес во процесот при креирање на закон за млади/ младинско учество

Работната група има за цел да ги разгледа можностите и да даде свој придонес при креирањето на Закон за млади во Република Македонија кој ќе одговара на потребите и правата на младите луѓе.

Законот за млади треба да обезбеди процес на консултирање на младинските организации и младите на национално ниво кој ќе биде опширен, инклузивен и спроведен во сите региони на Република Македонија. Процесот на консултирање не треба да се одвива на веќе спремен предлог закон, туку од самите средби со младите и младинските форми на организирање да се започне процесот на дефинирање на младинските приоритети преку инклузивни разговори со државните институции. Во спротивно се ризикува повторен процес кој што не се базира на демократските начела на инклузивност на сите засегнати страни. Националниот младински совет на Македонија, како најголемото претставничко тело на младите во Република Македонија стои на располагање за да биде активен партнер во овој процес, како и имплементатор на процесите кои што би претходеле за донесувањето на законот.[1]

 

Критериуми за пријавување:

 • Член на младинска организација, организација за млади, политички подмладок или други младински форми на организирање;
 • Познавање на процесите за млади кои се одвивале или се одвиваат во Република Македонија;
 • Познавање на европските модели кои обезбедуваат учество на младите при креирање на младински политики;
 • Познавање на правната регулатива, односно законите, стратегиите и останати документи за млади во Република Македонија;
 • Познавање на младинските форми на здружување во земјата, а особено на Закон за здруженија и фондации и сродни, слични закони со кои се уредува работењето на младинските организации;
 • Способност да работи во тим и со рокови.

Членовите на работната група ќе ги имаат следните права:

 • Да им бидат обезбедени услови за непречено извршување на работата;
 • Да им биде обезбеден пристап до официјални и усвоени работни документи на НМСМ;
 • Да добијат поддршка во работата од Управниот одбор и Секретаријатот на НМСМ;
 • Да побараат дополнителни објаснувања, извештаи и модели за закони за млади кои го обезбедуваат младинското учество на највисоко ниво од земјите од Европа;
 • Да побараат потврда за сработеното од НМСМ.

 

Членовите на работната група ги имаат следниве обврски:

 • Да ги прегледаат постоечките документи и процеси за младите во земјата;
 • Да изготват предлог модел кој ќе обезбеди инклузивност, демократичност и вклучување на сите засегнати актери;
 • Да одржуваат постојана комуникација и координација со Управниот одбор и Секретаријатот на НМСМ;
 • Да дадат извештај за својата работа на крајот на секој месец до Управниот одбор на НМСМ;
 • Да се грижат за сензитивноста на информациите и да ги заштитат личните податоци до кои може да добијат пристап.

 

Динамиката на работа на работната група ќе биде одредена со заеднички договор на самата работна група.

Сите заинтересирани можат да се пријават за членство во работната група најдоцна до 12.02.2018 година, 16:00 часот, со испраќање на следниве документи:

Апликациите треба да бидат доставени на applications@nms.org.mk со назнака „Апликација за работна група за закон за млади“.

 

**Членството во работната група е на волонтерска основа и за истото не е предвиден паричен надосмест.

[1] Национален младински совет на Македонија, позициски документ „Отпочнување на процес за закон за млади“, страна 3 и 4.

http://www.nms.org.mk/wp-content/uploads/2017/12/Otpocnuvanje-na-procesot-za-mladi.pdf

Повеќе

CALL FOR PARTICIPANTS: TRAINING OF TRAINERS for Family Business Successful Succession

Fabus tot

CALL FOR PARTICIPANTS: TRAINING OF TRAINERS for Family Business Successful Succession

4-10 February 2018

 

Application deadline: 23rd January 2018

 

What is the project about?

FABUSS is a 24 months ERASMUS YOUTH project which aims at helping young persons related to family business become able and effective successors. Its target group consists of 18-35 years old persons who wish to take over their family business at some point in the future. These aspiring successors need skills and knowledge to effectively develop the business by applying new innovative strategies, including extension of their markets, through networking and cooperation with similar enterprises in other countries.

The project’s main expected results are:

(a) Identification and analysis of regional needs in the field of family business succession and youth entrepreneurship;

(b) Creation and implementation of an ICT tool (Learning Platform) to improve the level of entrepreneurial skills and the knowledge of young persons, required in the process of succession of family businesses;

(c) Support and facilitation of strategic planning of family enterprises, based on realistic processes to mitigate risks of failure in their succession and family business management.

Who should attend?

The training is dedicated to young people who are serious in their goals and careers to become training professionals. Youth workers, Trainers, Youth leaders, Project managers, Entrepreneurs, Facilitators, and Employees in agencies for supporting entrepreneurship etc. Especially people who are eager to help the family business successors in the process of succession and development of their family business and are interested in entrepreneurship.

What is the aim of the training?

The aim of this short-term intensive course is to train and prepare the trainers and partners’ staff so as to be able to inform the target group during the multiplier events and the pilot testing as regards to the FABUSS material and the use of the eLearning Platform, explain the technical specification, present ways on how to deliver the material in order to generate more traffic to the Platform.

What should you expect?

Organisation of Briefing and “Train the trainers” sessions are consisted of Briefing sessions, piloting Workshop simulation, Group Management and Evaluation techniques. Selected trainers from all partner countries will participate in intensive briefing on the project’s background, its objectives and especially on the character, the content and the administrative arrangements associated with the planned training activities of young family business prospective successors.

FABUSS Training Modules:

 1. Understanding Family Business Related Issues
 2. Transnational Similarities and Differences
 3. Growth Strategies for Family Businesses
 4. Next Generation Leadership
 5. Effective Governance & Decision Making
 6. Communication & Conflict Management

What you will gain?

 • Training by international experts in the field of family businesses;
 • Networking with like-minded people from Greece, Cyprus, Macedonia, Italy, Bulgaria and Portugal who has the same goal as you;
 • Opportunity to work as a trainer in realizing pilot training;
 • Strengthening your personal and organization’s capacity with practical knowledge in the field of family business succession;
 • New skills and abilities in the field of family business succession and entrepreneurship;
 • Build common ideas and projects for multiplying events.
 • The participants will receive a certificate issued by the consortium, verifying the total number of hours of the course and the scope of the training. In addition, the Europass will be used to describe the knowledge and skills gained as a result of participation in training activities.

Working language(s): English

Where is the venue and how much it will cost me?

The training will take place in Hotel Russia, Skopje from 4th to 10th of February.

Board, lodging and all materials will be covered by the project. Travel expenses will be reimbursed according the regulations of the Erasmus+ programme.

How to apply?

To apply for the training, you need to:

 1. Fill our on-line application form HERE.
 2. Send your CV to: nikola.petrovski@nms.org.mk and j.stalevski@cefe.mk

Application deadline: 23.01.2018

You will be informed about the selection result on: 26.01.2018

If you have any questions, contact us at:

Jovan Stalevski (CEFE) j.stalevski@cefe.mk

Nikola Petrovski (NYCM) nikola.petrovski@nms.org.mk

 

Hosting Organisations

CEFE Macedonia – The organization had its initial forming by CEFE trainers which met and participated in CEFE Training of Trainers in 1997 in FYROM. The main motivation of forming this Association of citizens was to promote entrepreneurship mind-set and spirit. CEFE was officially established in 2008 in Skopje, as a non-profit, non-partisan organisation.

NYCM – National Youth Council of Macedonia is a youth umbrella organisation that unites 50 organizations: 20 youth organizations, 16 organizations for youth, 1 union, 8 wings of political parties and 5 associate members, in order to promote and advocate for the rights of the Macedonian youth. The mission of the NYCM is to represent the interests and needs of young people as a liaison to all stakeholders to ensure involvement and active participation of youth in decision-making at every level.

The training is part of the project “Family Business Successful Succession”, Co-funded by European Union Erasmus + Program

Partners

ACCI – Athens Chamber of Commerce and Industry, Greece – Coordinator; ALBA – Alba Kollegio Dioikisis Epicheiriseon Somateio, Greece; Enoros Consulting Ltd, Cyprus; YEU Cyprus – Youth For Exchanges And Understanding, Cyprus; CEFE Macedonia, FYROM; NYCM – National Youth Council Of Macedonia, FYROM; TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme, Italy; IPS at UNWE – Institute For Postgraduate Studies, Bulgaria; UAB – Universidade Aberta, Portugal.

What is the main goal of FABUSS?

The FABUSS Project will build upon existing research and family business related projects to offer hand on and practical support to next generation family business leaders, outgoing family business leaders and youth organizations interested in supporting the longevity of such businesses.

Повеќе

Те каниме на YO! Fest

YofestFBBanner3

Каде те каниме?

На YO! Fest 2018 во Стразбур!

Фестивалот ќе се одржи на 1 и 2 јуни 2018 година и активно ќе учествуваат повеќе од  8000 млади од цела Европа.
Националниот младински совет на Македонија е официјален партнер на овогодинешното издание на YO! Fest каде ќе спроведува активност и затоа ги каниме сите млади на возраст од 18 до 30 години да ни се придружат во Стразбур!

Која е нашата цел и тема?

Да го зголемиме интересот на младите да бидат ангажирани на локално ниво, презентирајќи ги позитивните иницијативи на младите луѓе во Македонија со што ќе им обезбедат практично искуство и вештини за успешно спроведување кампањи на локално ниво.

Темата на активностите е младинскиот граѓански ангажман на локално ниво, ќе вклучува презентација на успешни иницијативи, дисеминација на прирачник за добри практики за ангажирање на млади луѓе и дискусија на тема „грас рут“ ангажирање на младите во Европа.

Што треба да направиш?

1. Сакаме да идентификуваш проблем во твоја непосредна близина;

2. Да споделиш со нас и јавноста креативно решение на проблемот;

(Можеш да фотографираш, црташ, сликаш, снимаш, монтираш или да му напишеш стих на проблемот.)

3. Твоето решение сподели го на Фејсбук или Инстаграм користејќи го хаштагот #mladimk и обележувајќи го профилот на Национален младински совет на Македонија

4. Да го пополниш овој формулар.

Рокот за аплицирање е до 10 јануари 2018. Врз основа на креативните решенија кои ќе бидат споделени, НМСМ ќе селектира максимум 15 учесници за YO! Fest 2018. Трошоците за пат, сместување и храна ќе бидат покриени од Национален младински совет на Македонија.

Предност имаат учесниците кои доаѓаат од организации членки на НМСМ.

Што очекуваме доколку бидеш избран/а?

– Да го потврдите вашето присуство потпишувајќи документ за потврда и достава на лични податоци 48 часа откако ќе бидете известени дека сте селектирани.

-Да бидете редовно вклучени во подготвителните средби за YO! Fest предводени од Секретаријатот на Национален младински совет на Македонија во периодот од март до мај.

– Да бидете активно вклучени во активностите кои ќе ги спроведува НМСМ во рамки на YO! Fest.

– Да бидете подготвени за дружење и вмрежување со млади од различни профили ширум Европа.

Повеќе

Отворен повик за номинирање на член на Управен одбор на Национален младински совет на Македонија

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01

Отворен повик за номинирање на член на
Управен одбор на Национален младински совет на Македонија

 

Рок: 06 ноември 2017 година |23 часот

Во пресрет на Генералното Собрание, Национален младински совет на Македонија отвара повик за номинирање на член на Управен одбор на НМСМ и ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од раководството на НМСМ.

Според Статутот на НМСМ улогата на Управниот одбор е претставена преку:

Член 42

Помеѓу две седници на Генералното собрание, со работата на НМСМ управува Управниот одбор.
Управниот одбор го сочинуваат 7 (седум) членови, од кои 5 (пет) се избираат од страна на Генералното собрание, додека Претседателот и Потпретседателот на НМСМ се членови на Управниот одбор по функција.
Управниот одбор за својата работа одговара пред Собранието.
Работата на членовите на Управен одбор е на волонтерска основа.
Управниот одбор може полноважно да работи доколку на седниците присуствуваат повеќе од половина од неговите членови.
Управниот одбор одржува седници најмалку еднаш месечно.
Одлуките на Управниот одбор се донесуваат со мнозинство гласови од вкупниот број членови, освен ако за одделни прашања не е поинаку определено со овој Статут.
Работата на Управниот одбор се регулира со посебен Деловник кој се усвојува со мнозинство гласови од вкупниот број од неговите членови.

Според член 44 од Статутот на НМСМ, Управниот одбор ги има следниве надлежности:

 1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието;
 2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието;
 3. Распишува конкурс за Генерален секретар, го избира и разрешува истиот;
 4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки;
 5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата;
 6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието;
 7. Врши надзор на работата на Секретаријатот;
 8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут;
 9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова

надлежност;

 1. Донесува правилници и  други  акти  со  кои  поблиску  се  регулираат определени прашања во врска со работата на НМСМ;
 2. Го утврдува износот на годишната членарина;
 3. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и меѓународни организации;
 4. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и целокупниот развој на организацијата;
 5. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.

Сите организации членки имаат право на номинација за еден член од својата организација.

Пријавувањето се врши со:

 • Пополнување на формулар за апликација – член на управен одбор;
 • Писмо за поддршка од организација која што го номинира;
 • CV на кандидатот;
 • Мотивациско писмо.

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоцна до 06 ноември 2017 година, 23 часот со назнака:

„Номинација за член на Управен одбор на НМСМ“.

Секој номиниран кандидат ќе има можност да ја претстави својата номинација за време на генералното Собрание. Изборот ќе се врши по пат на тајно гласање од страна на полноправните членки на НМСМ на генералното Собрание.

За избран се смета оној кандидат кој добил најголем број гласови, но не помалку од ⅓ од вкупниот број на гласови на Собранието.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на Мирослав Крлежа бр. 52-2, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk или на телефонскиот број +38978 350 531.

 

Повеќе

ПОВИК За приклучување на организации кон Националниот младински совет на Македонија

cover-1 povik

Национален младински совет на Македонија
објавува:

ПОВИК
За приклучување на организации кон Националниот младински совет на Македонија

Националниот младински совет на Македонија ги повикува сите заинтересирани младински организации, организации за млади, сојузи на организации и подмладоци на политички партии да аплицираат за членство во НМСМ во пресрет на Генералното собрание кое ќе се одржи во ноември, 2017 година.

Сите заинтересирани организации кои ги исполнуваат критериумите за членство (критериумите за членство можете да ги најдете во член 15, 16, 17, 18 и член 19 од Статутот на НМСМ) треба да ги достават следните документи во скенирана верзија:

1. Пополнет образец – барање за прием во членство;
2. Статут;
3. Тековна состојба (не постара од шест месеци);
4. Организациска шема;
5. Годишни наративни и финансиски извештаи за последните две години;
6. Доказ за свикување на седница на Генерално собрание или друг највисок орган на
управување;
7. Одлука за членување во НМСМ од тело овластено да ја донесе таа одлука согласно
Статутот и внатрешните акти на подносителот;
8. Програма за работа според која организацијата ќе ги реализира своите активности во
наредниот период, од најмалку 6 месеци.

Апликацијата за членство во НМСМ пропратена со останатите горенаведени документи треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоца до 10 ноември 2017 година, 16 часот, со назнака „Апликација за членство во НМСМ“.

По истекот на рокот за аплицирање, НМСМ ќе врши работни посети на организациите апликанти во рок од 30 дена од затворањето на повикот. Доколку е потребно, Комисијата за членство ќе побара од апликантите дополнителни документи за да се потврдат критериумите. Апликациите ќе бидат разгледувани од страна на Комисија за членство составена од 3 претставници на Националниот младински совет на Македонија.

Ви стоиме на располагање за дополнителни информации на телефонскиот број +38978350531 или на електронската адреса nikola.petrovski@nms.org.mk или info@nms.org.mk и се надеваме на Ваше присуство.

Повеќе

Повик за формирање на работна група за креирање на модел за соработка со локалните младински совети

cover (1)

Национален младински совет на Македонија отвора повик за формирање на работна група, составена од 3 до 5 члена, за креирање на модел за соработка со локалните младински совети

Работната група има за цел да ги разгледа Европските модели за консултации помеѓу националните совети и локалните младински совети и да изработи модел апликабилен во Македонија кој ќе одговара на потребите на Националниот младински совет на Македонија и локалните младински совети. Локалните младински совети се особено значајни бидејќи се тела кои се запознаени со предизвиците на младите на локално ниво и се замислени активно да учествуваат во нивно решавање и промовирање на младинско учество. Изработениот модел за соработка и консултации ќе биде предложен на следната седница на Собранието на НМСМ и ќе биде ставен на гласање.

Членството во работната група е на волонтерска основа и за истото не е предвиден паричен надосмест.

Критериуми за пријавување:

 • Член на организација членка на НМСМ;
 • Познавач на работата на локалните младински совети и нивната улога, регулација и постоење во Република Македонија;
 • Познавање на правната регулатива во Република Македонија, а особено на Закон за здруженија и фондации и сродни, слични закони со кои се уредува работењето на Здруженијата;
 • Познавање на работата на НМСМ;
 • Познавање на внатрешните процедури за работа на НМСМ;
 • Способност да работи во тим и со рокови.

За потребите на работата на членовите на работната група, од страна на Управниот Одбор и Секретаријатот на НМСМ ќе бидат обезбедени:

Права и обврски:

Членовите на работната група ги имаат следниве права:

 • Да им бидат обезбедени услови за непречено извршување на работата;
 • Да им биде обезбеден пристап до Статутот на НМСМ;
 • Да добијат поддршка во работата од Управниот одбор и Секретаријатот на НМСМ;
 • Да побараат дополнителни објаснувања, извештаи и модели за соработка помеѓу локалните младински совети и националните совети од земјите од Европа;
 • Да побараат потврда за сработеното од НМСМ.

Членовите на работната група ги имаат следниве обврски:

 • Да ги прегледаат постоечките документи за моделите на соработка помеѓу локални младински совети и национални младински совети и да креираат нов модел, апликабилен за Македонија, кој ќе е во согласност со Статутот на НМСМ;
 • Да изготват предлог модел до почетокот на ноември;
 • Да одржуваат постојана комуникација и координација со Управниот одбор и Секретарјатот на НМСМ;
 • Да дадат извештај за својата работа на крајот на секој месец до Управниот одбор;
 • Да се грижат за сензитивноста на информациите и да ги заштитат личните податоци до кои може да добијат пристап.

Работната група, во ваков состав ќе делува до почетокот на месец ноември, по што ќе го презентира сработеното пред Управниот одбор.  Дополнително, усвоените документи од Управниот одбор ќе бидат презентирани и ставени на усвојување на следната седница на Собранието на НМСМ (ноември).

Сите заинтересирани можат да се пријават за членство во работната група најдоцна до 06.10.2017 година, со испраќање на следниве документи:

 • Номинација од организација членка на НМСМ;
 • Кратка биографија на апликантот;
 • Мотивационо писмо.

Апликациите и дополнителните документи испратете ги на applications@nms.org.mk со назната „Апликација за работна група за ЛМС на НМСМ“.

НАПОМЕНА: Една организација може да номинира повеќе свои претставници за членство во работната група, но ќе се внимава на еднаква застапеност на сите организации кои номинирале кандидат при финалниот избор.

Повеќе

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ АСИСТЕНТ ЗА ЛОГИСТИКА ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА НМСМ

NMSM logo

Во рамки на проектните активности кои ќе се реализираат во текот на месец октомври, Националниот младински совет на Македонија има потреба од платен ангажман на асистент за логистика, со времетраење од еден месец.

Одговорности:

 • Логистичка организација на активности на НМСМ;
 • Поддршка при реализација на настани во рамки на НМСМ;
 • Посета на настани и проектни активности на НМСМ, во и надвор од Скопје;
 • Редовна комуникација и координација со Генерален секретар и вработени во Секретаријатот на НМСМ;
 • Организација на патувања надвор од Скопје за потрбите на проектните активности на НМСМ;
 • Грижа за навремено и квалитетно спроведување на настани;
 • Комуникација со различни актери.

Профил на асистент за логистика:

 • Активен статус во организација членка на НМСМ;
 • Знаење и искуство во работа со организирање на настани;
 • Познавање на структурата на НМСМ;
 • Одлично познавање на говорен и пишан англиски и македонски јазик;
 • Способност за работа под притисок, работа во тим и работа во динамична работна средина;
 • Можност за работа со флексибилно работно време, работа надвор од Скопје и работа за викенд во зависност од потребите;
 • Можност да започне со работа веднаш по носење на одлука за ангажирање.

Рок и начин на аплицирање:

Сите заинтересирани треба по електронски пат да ги достават следните документи на applications@nms.org.mk најдоцна до 29 септември (петок) до 16:00 часот, со назнака „Апликација за ангажман на асистент за логистика“:

 • CV
 • Мотивациско писмо

Услови за работа:

Работната позиција е со 40 работни часа неделно, со повремено патување надвор од Скопје за посета и надзор на проектните активности на НМСМ. Селектираните кандидати ќе работат во период од 1 месец во Секретаријатот на НМСМ.
Во случај на недостиг на квалификувани кандидати, НМСМ го задржува правото да ангажира лице надвор од мрежата на НМСМ.

Повеќе

Повик за Генерален секретар на НМСМ

Согласно член од 58 и 60 од Статутот на Националниот младински совет на Македонија,
Управниот одбор на Национален младински совет на Македонија донесе одлука за
распишување на:

ОГЛАС

ЗА ИЗБОР НА ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА

МАКЕДОНИЈА

Рок и начин на пријавување

Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:

– Кратка биографија;
– Мотивациско писмо;

Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:

applications@nms.org.mk

со назнака: Пријава за Генерален секретар на НМСМ

Рокот за поднесување на сите кандидатури е 29 септември 2017 година (петок), до 12:00

часот.

Главни задачи на позицијата Генерален секретар:
1. Раководење со Извршната канцеларија на НМСМ;
2. Претставување и застапување на НМСМ;
3. Спроведување на политиките на НМСМ, во насока на остварување на мисијата и визијата.
Задачи и одговорности на Генералниот секретар:
– Го претставува и го застапува НМСМ во правниот промет и кон трети лица;
– Раководи со средствата на НМСМ согласно на можностите и потребите и во согласност
со позитивните законски прописи и со внатрешните правилници и регулативи на
НМСМ;
– Ја спроведува политиката, заклучоците и одлуките донесени од Управниот одбор или
Собранието;
– Соработува со членовите на Управниот одбор за прашања во врска со реализацијата
на програмата, одлуките и останатите акти на органите на НМСМ и други прашања од
областа на тековното работење на НМСМ;
– Ги определува работните тимови кои ќе ги подготвуваат и спроведуваат проектите и
програмите на НМСМ и го следи нивното спроведување;
– Ја предлага на Управниот одбор организациската структура на извршната
канцеларија/Секретаријатот;
– Ја одредува и спроведува политиката за човечки ресурси на извршната канцеларија,
како и политиката на мотивација и санкционирање;
– Одговорен/на е за изготвување и поднесување на годишниот програмски извештај до
управниот одбор на НМСМ. Одговорен е за поднесување на финансискиот извештај до
управниот одбор на НМСМ, кој го подготвува финасискиот раководител во НМСМ;
– Го координира процесот на прибирање на финансиски средства за НМСМ;
– Раководи со процесот на изработка на Стратешки, годишен и акциони планови на
организацијата во соработка со Управниот одбор;
– Одговорен/на е за спроведување на Стратешкиот план и Годишната програма на
НМСМ;
– Го координира изготвувањето на проектните, програмските буџети и единствениот
организациски буџет, финансиските извештаи до донаторите;
– Ги одобрува пресметките за исплата на плати на вработените и води сметка за
навремено исполнување на сите законски обврски поврзани со административно
финансиското работење;
– Го раководи институционалниот развој и јакнењето на капацитетите на персоналот на
НМСМ во соработка со Управниот одбор;
– Ја координира работата на Координаторите и останатите членови на Секретаријатот;
– При вработувања во НМСМ, дава предлог за кандидат до Управниот одбор на НМСМ;
– Во договор со Управниот одбор извршува и други задачи и презема одговорности кои
се во рамки на позицијата и предвидени со Статутот и правилниците на НМСМ.

Потребни знаења и вештини на кандидатите за Генерален Секретар
Квалификации:
● Високо образование (неопходно);
● Минимум 5 години соодветно работно искуство (неопходно);
● Пост-дипломски студии во релевантна сфера (пожелно).

Специфични знаења и искуства поврзани со соодветната позиција:
● Финансиско раководење (неопходно);
● Менаџмент на човечки ресурси (неопходно);
● Програмски и проектен менаџмент на долгорочни проекти финансисирани од
меѓународни донатори (неопходно);
● Познавање на англиски јазик (неопходно);
● 5 години соодветно работно искуство во мрежни типови на организации (неопходно);
● Познавање на релевантна законска регулатива (пожелно);
● Познавање на организациски менаџмент и институционален развој (пожелно).

Лични карактеристики и вештини
– Лидерски вештини (неопходно);
– Професионалност и посветеност (неопходно);
– Комуникациски вештини (неопходно);
– Работа под стрес и со куси временски рокови (неопходно);
– Транспарентност (неопходно);
– Тимска работа (неопходно);
– Лојалност кон организацијата и нејзините цели (неопходно);
– Презентирачки вештини (пожелно);
– Преговарачки вештини (пожелно);
– Посветеност кон вклучување на целните групи (пожелно).

Услови за работа:
Позицијата е со полно работно време (40 часа неделно), повремена работа за викенди и
вклучува патување.
Мандатот на Генералниот секретар е 3 години со можност за реизбор.

Начин на селекција:
Кандидатите кои ќе бидат пред-селектирани, ќе бидат поканети на разговор со Управниот
одбор на НМСМ. Се очекува селектираното лице да започне со работа веднаш по донесената
одлука на Управниот одбор на НМСМ.

Рокот за поднесување на кандидатури е 29 септември 2017 година (петок), до 12:00
часот.Сите кандидатури треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса:
applications@nms.org.mk.

Само пред-селектираните кандитати ќе бидат известени за резултатите.

Повеќе

Call For Applications – LEAD MK Annual Fellowship Program

Untitled-1

LEAD MK Fellowship Program (Linking, Engagement, Advocacy, Development)

USAID’s Civic Engagement Project (CEP) invites young men and women (18 – 25 years old) from Macedonia to apply for participation in the second edition  LEAD MK Annual Fellowship Program. LEAD MK is a cutting-edge leadership and advocacy program designed to equip Macedonian young people with skills, knowledge, and networks that will enable them to become leaders in advancing public interests at the community, regional, or national level.

The Civic Engagement Project is a five year USAID-funded program that contributes to achieve two objectives: (1) strengthened influence of CSOs on policies and programs related to priority issues of citizen concern; and (2) increased and sustained youth engagement in public life in Macedonia. The LEAD MK Fellowship Program is managed by the National Youth Council of Macedonia.

The Civic Engagement Project will select up to 22 young men and women to participate in the project’s second annual 2017/2018 LEAD MK Fellowship Program.

The LEAD MK Program will include the following components:

 • Participation in a 7 day  LEAD MK Academy with an US based expert ;
 • Development and implementation of LEAD MK projects with a budget up to 2000$;
 • 6 month personal stipend of 160$;
 • Participation in LEAD MK personal capacity development and networking activities.

CEP will support LEAD MK Program participants through in-kind grants, individual stipends, mentoring support, and inclusion in a wide variety of targeted youth-focused activities.

Please send your application form, CV and recommendations at applications@nms.org.mk 

DEADLINE FOR SUBMITTING APPLICATIONS:  OCTOBER 16 2017, 12:00

Full Application Form – Download here

More info about the program – Download here

For any question don’t hesitate to contact us at martin.miloshevski@nms.org.mk

Повеќе