Повици

Повик за изразување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power”

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01

Balkan Girl Power
Повик за изразување интерес

Ве молиме аплицирајте до 20 август, 2018

Дали си заинтересирана да научиш како да правиш фотографии кои ги рефлектираат твоите ставови?

Дали си заинтересирана да запознаеш девојки од соседните земји и да ги споделиш своите фотографии, прашања и идеи?

Дали сакаш да научиш повеќе за интеграцијата на твојата земја во ЕУ и што тоа ќе значи за тебе?

Девојка на возраст меѓу 18 и 26 години од Македонија?

Ако одговорот е – „да“, одговороте на овој повик за искажување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power”.

Доколку бидеш избрана ќе имаш можност:
– Да добиеш тренинг и советување од искусен фотограф и уметник од твојата земја за правење интересни фотографии;
– Можност за објавување на твоите најдобри 5 фотографии на онлајн платформата “Balkan Girl Power”;
– Преку каналите за комуникација на платформата, да запознаеш девојки од Албанија, Косово, Црна Гора и Србија;
– Да учествуваш во натпревар за најдобра фотографија направена од учесничките во проектот и изложба која која ќе се одржи во Тирана во февруари 2019;
– Патување во Тирана за изложбата “Balkan Girl Power” и да учествуваш на престижно предавање на Лала Меридит Вула – меѓународно реномиран уметник и фотограф.

Доколку сеуште си заинтересирана, пополни го формуларот, достапен на македонски и англиски, и испрати го на: applications@nms.org.mk не подоцна од 20 август 2018 (понеделник).

Доколку имаш дополнителни прашања или ти требаат повеќе информации, обрати се на Симона Младеновска на simona.mladenovska@nms.org.mk или 077/965-565.

Патните трошоци на учесничките поврзани со присуството на тренингот ќе бидат покриени од организаторот.

Проектот “Balkan Girl Power” ќе обезбеди тренинг и советување за изработка на фотографии кои ги изразуваат нивните ставови, перспективи и идеи за девојките од Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија, како и можности за вмрежување со други девојки со слични интереси од соседните земји. Проектните активности започнуваат во авгут, 2018.

Проектот “Balkan Girl Power” е финансиран од Фондодт за Западен Балкан и се имплементира од страна на Social Contract Institute (SCI – Албанија), Артополис Ценатр (Косово), Национален младински совет на Македонија (Македонија), iACT (Црна Гора) и Организација за промоција на активизам (Србија).

Повеќе

Повик за тренер и ментор за фотографија во проектот “Balkan Girl Power”

Краток опис на проектот:

Проектот  “The Balkan Girl Power” обезбедува можности за девојките од Западен Балкан,  (Албанија, Македонија, Косово, Србија и Црна Гора) меѓусебно да ја развијат и споделат, преку фотографија, заедничката визија за нивните земји и западно-балканските општества во кои жените играат активна општествена улога, рамо до рамо со мажите и момчињата, поттикнувајќи го процесот на интеграција кон ЕУ.

Овој проект е финансиран од Фондот за Западен Балкан и се имплементира од страна на Social Contract Institute (SCI – Албанија), Артополис Центар (Косово), Национален младински совет на Македонија (Македонија), iACT (Црна Гора) и Организација за промоција на активизам (Србија).

SCI и останатите четири партнери ќе селектираат девојки (на возраст меѓу 16 и 26 години) заинтересирани за осознавање на нивните перспективи во насока на ЕУ интеграцијата преку фотографија и во соработка со девојки од останатите земји за споделување на нивните идеи и перспективи за сопствената иднина.

Задачи на тренерот:

Националниот младински совет на Македонија ќе ангажира тренер и ментор за фотографија кој треба да одговори на следните задачи:

 • Да реализира тренинг на тема „Изрази се себе си преку фотографија“ за 20 девојки кои ќе учествуваат во проектот “Balkan Girl Power” во Македонија, за тоа како да прават интересни фотографии за да ги документираат и рефлектираат нивнитите идеи, секојдневија и во поширок контекст – перспективи на нивната земја за аспирациите кон Европската унија;
 • Да ги менторира учесничките во процесот на фотографирање и да им асистира при селекција на 5 најдобри фотографии од секоја учесничка кои ќе бидат објавени на онлајн платформата “Balkan Girl Power”;
 • Доколку се појави потреба, да воспостави контакт со фотографката – Лала Меридит Вула во насока на дискусија и насока околку процесот на менторирање;
 • Да придонесува кон дискусиите на учесничките во контекст на содржините кои ќе се објавуваат на онлајн плаформата и фејсбук страницата;
 • Во соработка со Лала Меридит Вула:
 • Селектира најдобри фотографии кои ќе бидат изложени на изложбата “The Balkan Girl Power“
 • Селектира победнички на наградата во рамки на The Balkan Girl Power (по една од секоја земја) за најдобите изложени фотографии.

Продукти:

Од тренерот ангажиран за проектот се очекува да го испорача следното:

 • Агенда и материјали за тренинг на тема „Изрази се себе си преку фотографија“;
 • Досие (работни часови, копии од електорнската комуникација со учесничките, инпут кон дискусиите за онлајн платформата);
  Пишани сугестии за:
 • Според нив најдобрата фотографија од Македонија изложена на изложбата “Balkan Girl Power” во Тирана;
 • Предлог добитници на наградите за најдобри фотографии изложени за изложбата “Balkan Girl Power” во Тирана.

Квалификации:

Кандидатот треба да одговара на следните квалификации:

 • Портфолио кое може да потврди успешна кариера како фотограф и уметник;
 • Искуство во предавање и обучување;
 • Да има солидни познавања од областа на родовите прашања и да поттикнува феминистичка перспектива кон истите;
 • Да поддржува прогресивни идеи, како интеграција на Република Македонија кон Европската Унија;
 • Да биде ентузијаст кон целите на проектот “Balkan Girl Power”;
 • Способност за тимска работа и комуникациски вештини.

Начин на аплицирање:

Сите заинтересирани кандитат(к)и за позицијата, можат да аплицираат доставувајќи ги на application@nms.org.mk следнте документи:

Нецелосните апликации нема да бидат земени предвид во процесот на селекција.

Апликациите треба да се достават најдоцна до 10 јули 2018.

Повеќе

Повик за изразување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power”

Balkan Girl Power

Повик за изразување интерес

Ве молиме аплицирајте до 16  јули, 2018

 

Дали си заинтересирана да научиш како да правиш фотографии кои ги рефлектираат твоите ставови?

Дали си заинтерсирана да запознаеш девојки од соседните земји и да ги споделиш своите фотографии, прашања и идеи?

Дали сакаш да научиш повеќе за интеграцијата на твојата земја во ЕУ и што тоа ќе значи за тебе?

Дали си девојка на возраст меѓу 18 и 26 години од Македонија?

Ако одговорот е – „да“,  одговороте на овој повик за искажување интерес за учество во проектот “Balkan Girl Power”.

Доколку бидеш избрана ќе имаш можност:

 • Да добиеш тренинг и советување од искусен фотограф и уметник од твојата земја за правење интересни фотографии;
 • Можност за објавување на твоите најдобри 5 фотографии на онлајн платформата “Balkan Girl Power”;
 • Преку каналите за комуникација на платформата, да запознаеш девојки од Албанија, Косово, Црна Гора и Србија;
 • Да учествуваш во натпревар за најдобра фотографија направена од учесничките во проектот и изложба која која ќе се одржи во Тирана во февруари 2019;
 • Патување во Тирана за изложбата “Balkan Girl Power” и да учествуваш на престижно предавање на Лала Меридит Вула – меѓународно реномиран уметник и фотограф.

Доколку сеуште си заинтересирана, пополни го формуларот, достапен на македонски и англиски, и испрати го на: applications@nms.org.mk не подоцна од 16 јули 2018 (понеделник).

Доколку имаш дополнителни прашања или ти требаат повеќе информации, обрати се на Симона Младеновска на simona.mladenovska@nms.org.mk или 077/965-565.

Проектот “Balkan Girl Power” ќе обезбеди тренинг и советување за изработка на фотографии кои ги изразуваат нивните ставови, перспективи и идеи за девојките од Албанија, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија, како и можности за вмрежување со други девојки со слични интереси од соседните земји. Проектните активности започнуваат во јули, 2018.

Проектот “Balkan Girl Power” е финансиран од Фондот за Западен Балкан и се имплементира од страна на Social Contract Institute (SCI – Албанија), Артополис Центар (Косово), Национален младински совет на Македонија (Македонија) , iACT (Црна Гора) и Организација за промоција на активизам (Србија).

Повеќе

ПОВИК ЗА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

NMS_logo_MK_CMYK_HV_G-01

Според Член 46 од Статутот на НМСМ, Управниот одбор на НМСМ донесе одлука да се распише:

ПОВИК ЗА ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР НА НАЦИОНАЛЕН МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАКЕДОНИЈА

Националниот младински совет распишува повик за избор на нов член на Управниот одбор.

Национален младински совет на Македонија (НМСМ) ги повикува сите заинтересирани членови на организациите членки на НМСМ да се пријават и да бидат дел од управното тело на НМСМ.

Во согласност со член 46 од статутот на НМСМ „Членот на Управниот одбор ќе се избере по пат на доставување на кандидатури со поддршка од организациите – полноправни членки.

Управен одбор ќе констатира дека за нов член на Управен одбор е избран кандидатот кој добил поддршка од  организации, кои претставуваат најголем број на гласови, но не помалку од 1/3 од вкупниот број гласови претставени од страна на организациите – полноправни членки“.

Секоја организација членка на НМСМ има право да номинира еден претставник/член на организација, а може да поддржи неограничен број на членови. Пријавувањето се врши со:

 • Пополнување на формулар за апликација – член на управен одбор;
 • Писмо за номинација од матичната организација;
 • Доставени писма за поддршка од полноправните членки на НМСМ (во скенирана верзија со потпис и печат од раководното лице);
 • CV на кандидатот.

Номинираното лице мора да биде на возраст од 18-35 години. Пријавите треба да се испратат на електронската адреса на НМСМ, applications@nms.org.mk најдоцна до 11 јули (среда) 2018 година, 23:59 часот со назнака: Номинација за член на Управен одбор на НМСМ

Мандатот на избраните кандидати за Управен одбор на НМСМ е во времетраење до Генерално Собрание на НМСМ кое ќе се одржи во пролет 2019 година.

Според член 44 од Статутот на НМСМ и Деловникот на работа, Управниот одбор ги има следниве надлежности:

Управниот одбор на НМСМ ги има следните надлежности:

 1. Раководи со НМСМ помеѓу две седници на Собранието;
 2. Ги спроведува донесените одлуки и заклучоци на Собранието;
 3. Распишува конкурс за генерален секретар, го избира и разрешува истиот;
 4. Ги застапува интересите на организацијата и нејзините членки
 5. Учествува во обезбедувањето на финансиска поддршка за работата на организацијата;
 6. Поднесува извештај за својата работа пред Собранието;
 7. Врши надзор на работата на Секретаријатот;
 8. Предлага измени и дополнувања на Статутот, како и донесување на нов Статут;
 9. Донесува одлуки за формирање на комисии и тела за извршување работи од негова

надлежност;

 1. Донесува правилници и  други  акти  со  кои  поблиску  се  регулираат определени прашања во врска со работата на НМСМ;
 2. Го утврдува износот на годишната членарина;

12.. Именува претставници на НМСМ во други организации, здруженија, органи на власта и меѓународни организации;

 1. Работи во насока на постигнување на целите и остварување на принципите на НМСМ и целокупниот развој на организацијата;
 2. Врши други работи во согласност со овој Статут, интерните акти на НМСМ, позитивно-правните прописи, како и работи кои н се во надлежност на ниту еден друг орган на НМСМ.

Мандатот на членот на Управен одбор избран согласно одредбите од овој член, ќе трае до следната седница на Генералното собрание, каде ќе биде спроведена редовна постапка за избор на член/членови на Управен одбор.

За повеќе информации посетете ја канцеларијата на Национален младински совет на Македонија лоцирана на Аминта Трети 29/1-3, обратете се на електронската адреса на НМСМ, info@nms.org.mk или на телефонскиот број +38978 350 531.

Формуларот за апликација за член на УО на НМСМ.

Национален младински совет на Македонија

Повеќе

Essay competition “Three reasons to stay in my country”

Are you aged 16-24?
Do you want to make your voice heard with decision makers in the Western Balkan countries?
Do you want to engage and contribute to European future of your country and of the Balkans?
Do you want to meet more youngsters like you and take part to an exciting regional youth exchange event in Tirana?
This is your chance!

Western Balkans Youth Cooperation Platform (WBYCP) launches the regional youth essay competition “Three reasons to stay in my country”. If your reply is “yes” to the four questions above, you can enter your essay competition and tell us your reasons to stay in your country (or in the Balkans), and what the policy-makers should do to achieve this!

Your essay will be published in WBYCP together with tens and hundreds others. After careful assessment, a Commission will select 2 youngsters per country to explain why Balkan youth has a future here, and what is expected from Balkan and EU politicians.

A special youth exchange programme in Tirana and a regional event entirely dedicated to youth topics will be organized in Tirana, where many of you will be invited and the best essays presented.

To get started, read through the information and rules HERE and submit your essay.

Deadline for submitting essays: 25 June 2018, 18.00hrs.

Email where to send your essay: info@connecting-youth.org

Follow us for essay updates: #WBYCPEssay2018 in Facebook: @WBYCP

Повеќе

Втора работилница во проектот ФАБУС

FABUSS

Првата обука во рамки на проектот ФАБУС, која беше одржана на 18.05.2018 во просториите на Стопанска Комора на Македонија привлече 40 претставници на семејни бизниси од Скопје, Прилеп, Битола, Радовиш, Кавадарци, М. Брод, Велес, Охрид, Ресен и други делови на Македонија.

Целта на првата работилница беше да наследниците се стекнат со вештини со кои би ги научиле родителите како да им го предадат бизнисот и беа обработени следниве две теми:

-Разбирање на предностите и недостатоците на семејните бизниси.
-Транснационални разлики и градење на компетенции на идните наследници.

Следната 2-ра обука е закажана на 07.06.2018 со почеток во 09:00 часот во просториите на Стопанска Комора на Македонија. Обучувач повторно ќе биде господинот Зоран Витанов, а ќе бидат обработени следниве теми:
-Стратегии за раст за семејни бизниси (ќе научите за дефинирањето, избирањето и реализацијата на стратегијата за раст, стратегија која нема да биде афектирана од генерацискиот јаз)
-Лидерство на следната генерација (ќе научите за стиловите на лидерство, емоционалната интелигенција, водењето со пример и планирањето и спроведувањето на сукцесијата).

Доколку сте потенцијален наследник на фамилираен бизнис, имате од 18 до 35 години и барате одговор на овие прашања, пополнете ја онлајн апликацијата и потврдете го вашето учество со клик на следниов линк:

https://goo.gl/forms/1loIbqW6ho5AY5dq1

*Напомена: Оние што веќе беа дел од првата обука не треба повторно да се регистрираат.

Повеќе

ОГЛАС ЗА АНГАЖИРАЊЕ АСИСТЕНТ ЗА ЛОГИСТИКА ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА НМСМ

Во рамки на активностите поврзани со проектното работење на НМСМ и претстојното Генерално собрание во периодот кој следи, има потреба од платен ангажман на едно лице на позиција асистент за логистика, со времетраење од еден месец.

Одговорности:
1) Асистенција при организирање на настани на НМСМ;
2) Обезбедување на сите потребни ресурси за квалитетно спроведување на активностите на НМСМ;
3) Логистичка поддршка при спроведување на проектни активности за кои е задолжен секретаријатот на НМСМ;
4) Комуникација и обезбедување информации за организациите членки на НМСМ за потребите на претстојното собрание;
5) Логистичка поддршка при подготовката и реализацијата на Годишното собрание на НМСМ;
6) Активно учество во останатите тековни активности во организација на НМСМ.

Профил на асистентот:

 • Знаења од областа на организација на настани ;
 • Одлични комуникациски вештини;
 • Познавање на работата на НМСМ, како и на граѓанскиот сектор во Р.Македонија;
 • Одлично познавање на македонски и англиски јазик, познавање на албански јазик ќе се смета за предност;
 • Способност да работи со тим, под притисок и во ограничена временска рамка;
 • Проактивност и висока исполнителност со минимален надзор;
 • Способност за работење во динамична работна средина;
 • Можност да започне со работа од првата недела на мај 2018 година.

Рок и начин на пријавување: Сите заинтересирани кандидати треба да ги достават следниве документи:
– CV;
– Мотивациско писмо

Сите апликации треба да пристигнат по електронска пошта на следната адреса: applications@nms.org.mk со назнака: „Апликација за работна позиција – асистент за логистика“.

Рокот за поднесување на апликациите е до 27.04.2018 година, 23:59 часот.

Услови за работа: Позицијата е со работно време од 40 часа неделно. Во случај на недостиг на квалификувани кандидати, НМСМ го задржува правото да ангажира лице надвор од мрежата на НМСМ.

Повеќе

Повик за изразување на интерес на млади кои сакаат да бидат дел од Гаранцијата за млади

GM 1603 1

Министерството за труд и социјална политика заедно со Агенцијата за вработување на Македонија и Националниот младински совет на Македонија започнува реализација на проектот Гаранција за млади. Гаранција за млади е активна мерка за вработување на млади лица која  се спроведува во државите од Европската Унија од 2012 година. Македонија ја имплементира оваа програма во пилот фаза која започнува во 2018 година.

Гаранцијата за млади им гарантира на младите лица дека во период од 4 месеци како тие ќе се пријават во Агенцијата за вработување кариерните советници ќе ги упатат во некоја од мерките што ги нуди Гаранција за млади. Во оваа пилот фаза за имплементација на програмата се вклучени општините од г. Скопје, општина Струмица и општина Гостивар. Оваа мерка е отворена за сите млади лица на возраст до 29 години кои се невработени и веќе го завршиле своето образование (средно училиште или факултет).

Во секоја од општините (Град Скопје, Струмица и Гостивар) кои се вклучени во имплементацијата се ангажирани по двајца теренски работници кои имаат основна задача да им ја претстават Гаранцијата за млади на младите лица и да им го помогнат процесот да пристапат до Агенцијата за вработување.

Кариерните советници од Агенцијата за вработување, врз основа на искуството на младите лица кои ќе се пријават, заедно со нив ќе ја изберат онаа мерка која е најсоодветна за нив. Кариерните советници од Агенцијата за вработување и теренските работници поминаа низ процес на учење составен од обуки за кариерен развој на млади како и учење за добрите практиките со кои Европските држави се служеле во текот на имплементацијата на програмата. Поради оваа причина, младите лица кои се заинтересирани за вклучување во оваа програма може да се обратат директно до теренските работници кои понатаму ќе ги упатат до соодветниот центар за вработување.

Доколку сте заинтересирани за вклучување во Гаранцијата за млади пополнете ја оваа форма и теренските работници од вашата општина ќе ве контактираат. За дополнителни информации обратете се на info@nms.org.mk за да пристапите до теренските работници.

Доколку ве интересира процесот на имплементација на Гаранција за млади во земјите членки на Европската Унија можете да најдете повеќе информации на следниот линк http://europa.eu/youth/lu/article/37/32248_mk

Проектот „Гаранција за млади“ се спроведува од Министерство за труд и социјална политика, Агенција за вработување на Македонија и Националниот младински совет на Македонија, а е финансиски поддржан од Швајцарската амбасада во Скопје.

Повеќе

Повик за учество на обуки за наследници на семејни бизниси

Fabus tot

Семејните бизниси отсекогаш претставувале многу важна карактеристика во економските структури на многу земји и важен извор за вработување.

Тие исто така се важни во обезбедувањето на континуитет помеѓу генерациите, истовремено овозможувајќи потенцијал за иновации, промени, подобрување на конкурентноста на фирмите и напредок.

Европската комисија ја препознава важноста на семејните бизниси и нивната улога за европската економија и промовира создавање поволна средина во која семејните бизниси можат да растат и да се развиваат. Еден од клучните предизвици е трансферот на бизнисот, кој во случај на семејни бизниси, бара ефикасен и успешен премин од една генерација во друга. Особено преку проектот ФАБУСС, целта е да им се помогне на младите луѓе поврзани со семејните бизниси да станат способни и ефективни наследници.

ФАБУСС е проект во чии рамки најпрво беа направени истражувања за состојбата и потребите на фамилијарните бизниси во државите учеснички во проектот, а подоцна беа изготвени материјали и алатки за обука. Експертите на проектот развија вкупно (6) модули за обука групирани во 3 теми:

Тема 1 – Свесност

Модул 1: Воочување на проблемите на фамилијарните бизниси

Модул 2: Транснационални сличности и разлики

Тема 2 – Подготовка

Модул 3:  Стратегии за раст за семејни бизниси

Модул 4: Лидерство на следната генерација

Тема 3 – Управување

Модул 5: Ефективно управување и одлучување

Модул 6: Комуникација и управување со конфликти

Партнерството на проектот го координира Атинската стопанска и индустриска комора и е составена од девет организации, универзитети, консултантски куќи и стопански комори, од пет земји од ЕУ (Грција, Бугарија, Кипар, Италија, Португалија) и од Република Македонија.

Обуките се наменети за 180 лица (30 од секоја земја) кои се наследници на фамилијарни бизниси, но и за сопствениците кои планираат да го предадат бизнисот на своите потомци.

Обуките ќе траат вкупно 25-часови, а методологијата на работа е комбинирана со практични сесии, дискусии, работа на терен, дополнети со е-учење и транснационални размени за соработка.

Обуките ќе бидат организирани во секоја земја-партнер на FABUSS, во период од 3 месеци (Април, Мај и Јуни, 2018 година). Во Македонија, обуките ќе започнат да се реализираат во средина на Мај 2018, во Скопје.

Добивките од овие работилници на наследниците на фамилијарните бизниси се:

 • Вмрежување со експерти и останатите наследници на фамилијарни бизниси;
 • Вештини и компетенции за успешно наследување на бизнисите;
 • Поврзување со сродни фамилијарни бизниси со партнерските земји од Јужна Европа;
 • Размена на искуства со бизниси од Јужна Европа;
 • Потенцијална соработка со клиенти од Јужна Европа;
 • Промоција на својот бизнис и преку своите практики, придонес за подобрување на обуката;
 • Сертификат издаден од проектот ФАБУСС;
 • Пристап до ООР – Отворени Образовни Ресурси, наставни материјали и алатки за поддршка за успешна деловна сукцесија предвидена во платформата за е-учење на проектот ФАБУСС.

Пријавете се со пополнување на електонската пријава тука!

Повеќе

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЧЛЕНСТВО ВО БАЗАТА НА ОБУЧУВАЧИ НА НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАKЕДОНИЈА

Заради истекување на мандатот на постојните членови на Базата на обучувачи, а согласно со Правилата и насоките за работа на Базата на обучувачи на Националниот младински совет на Македонија (НМСМ),  координаторката на Базата на обучувачи на предлог на Секретаријатот, а усвоен од Управниот Одбор на НМСМ, објавува:

ПОВИК ЗА ИЗРАЗУВАЊЕ НА ИНТЕРЕС ЗА ЧЛЕНСТВО ВО БАЗАТА НА ОБУЧУВАЧИ НА  НАЦИОНАЛНИОТ МЛАДИНСКИ СОВЕТ НА МАKЕДОНИЈА

Националниот младински совет на Македонија (НМСМ) e платформа која  ги претставува интересите и потребите на младите луѓе како врска со сите чинители и која обезбедува вклучување и активно учество на младите во процесот на донесување одлуки на секое ниво.

Основни цели на Националниот младински совет на Македонија се:

 • Зајакнување на улогата на НМСМ како претставничко тело на младите и младинските организации;
 • Поттикнување на процеси за креирање на соодветни политики кои овозможуваат социјален и личен развој на младите;
 • Застапување и делување во името на интересите на младите и младинските организации преку претставување на нивните интереси пред институциите;
 • Обединување и развој на капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации;
 • Обединување и развој на капацитети на младинскиот сектор преку зајакнување и промоција на улогата на младинските организации;
 • Унапредување на положбата на младите во општеството преку:
 • Промоција и дејствување кон зајакнување на младинското учество во процесите на донесување на одлуки;
 • Промоција на младински активизам, младинско информирање и активно граѓанство помеѓу младите;
 • Унапредување на еднаквоста, третманот на младите, толеранцијата и демократијата

Една од алатките на НМСМ кои служат за квалитетнo и организирано остварување на предвидените цели е и Базата на обучувачи.

Базата на обучувачи на НМСМ претставува ресурсна експертска група на млади обучувачи на возраст 18 – 35 години, искусни во неформално образование, младинска работа и интеркултурно учење со  широки познавања на области од интерес на младите луѓе.

Нејзините членови учествуваат во спроведување на програмските активности на НМСM, на организации членки и надворешни организации кои заради спроведување на сопствените програмски активности имаат потреба од ангажирање на обучувач од базата на обучувачи на НМСМ.

Што конкретно работат обучувачите од Базата на обучувачи на НМСМ?

Членовите на Базата, по насоките и правилата наведени во документот „Правилата и насоките за работа на Базата на обучувачи на НМСМ“, кој се доставува како додаток на овај повик,  подготвуваат, спроведуваат, проценуват, надгледуваат и известуваат за активноси на НМСМ и/или на организации членки но и активности на надворешни организации, преку употреба на најразлични образовни методологии, менторство, подучување  и надзор.

Типичните функции кои обучувачите ги извршуваат во внатрешни и/или надоврешни  активности се:

 • образовни советници во активности организирани и спроведувани од тимови кои не се составени од обучувачи од Базата на обучувачи на НМСМ, а кои може да бидат составени од членови на организации членки (ОЧ) или надворешни организации;
 • планираат, спроведуваа и оценуваат образовни активности како членови на тим на обучувачи кои се дел од Базата на обучувачи на НМСМ и/или од организации членки,  или како членови на тим на обучувачи кои не членуваат во НМСМ, оодносно не се членови  на организации членки;
 • подучувачи, ментори или надзорници на други обучувачи од Базата на НМСМ или на обучувачи од организации членки или надворешни организации ;
 • документалисти и известувачи во внатрешни или надворешни активности;
 • подготвувачи на публикации и прирачници на теми од интерес на младите, а согласно индивидуалните способности и искуство;
 • експерти кои споделуваат дел од своето знаење или искуство  на внатрешни и надоврешни активности согласно  индивидуалните способности и искуство.

 

Структура на Базата на обучувачи и критериуми кои треба да ги исполнуваат нејзините членови?

НМСМ има два профила на обучувачи во својата база: помалку искусни  (јуниори) и поискусни (сениори). Профилите го рефлектираат нивот на експертиза која ја поседува обучувачот/обучувачката потребни за спроведување на функциите кои ги предвидува членувањето во Базата.

Пред демонстрирање на било која друга способност, обучувачите треба да имаат познавања од НМСМ,  нашата мисија и визија, вредностите и принципите на работа и да демонстрираат дека и тие ги застапуваат истите цели и се подготвени несебично да придонесат за работата, растот и развојот на НМСМ како релевантен претставник на младите и сериозен актер во сферата на младинските прашања и политики како и во работата на младинскиот сектор воопшто.

 • Помалку искусни обучувачи/Јуниори
Искуства/способности  кои треба да ги поседуваат помалкуискусните обучувачи Индикатор:  

 

Искуство како обучувач(ка) или член(ка) на тим на обучувачи во локални младински образовни активности 

 

Обучувачот/обучувачката има имплементирано најмалку 10 обуки/работилници или вкупно 50 работни часа како обучувач.
Способност за конструктивно помагање во подготовка, спроведување и проценка на едукативна активност со млади базирана на интеркултурно неформално образование

 

Обучувачот/обучувачката  учествувал/а на најмалку една обука на обучувачи и има искуство во подготовка, спроведување и проценка на едукативна активност со млади базирана на интеркултурно неформално образование кое што е видливо и опишано во биографијата на обучувачот/обучувачката, а поткрепено со препораки од организатори, соработници или учесници на конкретната едукативната активност која сведочи за таквото искуство.
Способност за самостојно водење на делови од едукативната активност со млади (како на пример работилница или водење на работни групи, дебати и дискусии и слично)

 

Формално или неформално образование за методологија на едукативна работа со млади, и/или раководење со младински проекти, поткрепено со соодветна препорака од личности инволвирани во процесот на образование или работа која сведочи за поседување на конкретната способност.
Добро познавање и искуство како младински(а) работник/работничка во сферата на најмалку 3 од следните области:

–          Младинска информираност и советување

–          Младинска работа

–          Младинско учество

–          Младински политики, застапување и лобирање

–          Младински права и подобрување на пристап до младинските права

–          Неформално образование

–          Интеркултурен дијалог во мултикултурна средина

–          Превенција на говор на омраза

–          Превенција на дискриминација и насилство меѓу младите

–          Меки вештини

–          Поддршка на младите во процесот на транзиција кон самостојност

–          Методологија на истражување

Обучувачот/обучувачката има формално или неформално образование за некои од споменатите области и има водено со нив поврзани младински активности на локално и/или национално ниво.
Способност и желба да се работи во интеркултурен тим

 

Обучувачот/обучувачката  има искуство и/или изразува силна мотивација да работи во интеркултурни тимови во мотивациското писмо.
 • Поискусни обучувачи/Сениори
Искуства/способности  кои треба да ги поседуваат поискусните обучувачи Индикатор:
Искуство како обучувач(ка) или член(ка) на тим на обучувачи во национални и интернационални младински образовни активности 

 

Обучувачот/обучувачката има имплементирано 10 обуки/работилници за млади или вкупно 50 работни часа,  3 национални и 2 интернационални образовни активности за млади подолги од 3 работни дена
Способност за работа  со млади со различни профили со посебен акцент на млади со помалку можности.

 

Обучувачот/обучувачката има искуство во едукативна работа со различни  профили на млади вклучитено и млади со помалку можности (млади корисници на дрога, млади со попреченост, млади припадници на малцински групи, сиромашни млади, млади без образование, млади бездомници, млади сторители на кривично дело, млади со воспитно-социјални проблеми, млади од рурална средина и слично); покажува толеранција и способност да одговори на различните специфики на младите и да одбере методологија која е соодветна на нивните специфичности и потреби; има формално или неформално образование и искуство во работа со различни профили на млади, што е видливо  во биографијата  и поткрепено со најмалку една препорака од соработници или учесници на конкретната едукативната активност која сведочи за таквото искуство.
Способност за водење на тим во подготовка, спроведување и проценка на едукативна активност со млади базирана на интеркултурно неформално образование

 

Обучувачот/обучувачката,  бил лидер на најмалку 3 образовни тимови кои подготвиле, провеле и процениле  најмалку 3 активности за млади базирани на интеркултурно неформално образование и истото е видливо и опишано во биографијта на обучувачот/обучувачката а поткрепено со најмалку една препорака од соработници или учесници на конкретната едукативната активност која сведочи за таквото искуство.
Широко познавање и искуство како младински(а) работник/работничка во сферата на најмалку 6 од следните области:

–          Младинска информираност и советување

–          Младинска работа

–          Младинско учество

–          Младински политики, застапување и лобирање

–          Младински права и подобрување на пристап до младинските права

–          Неформално образование

–          Интеркултурен дијалог во мултикултурна средина

–          Превенција на говор на омраза

–          Превенција на дискриминација и насилство меѓу младите

–          Неформално образование

–          Меки вештини

–          Поддршка на младите во процесот на транзиција кон самостојност

–          Методологија на истражување

 

Обучувачот/обучувачката има повеќегодишно формално или неформално образование за споменатите области; има водено со нив поврзани младински активности на национално  или интернационално ниво или бил(а) ангажиран(а) како експерт за некоја од областите на национална или интернационална експертска средба.

Зошто да се биде член на базата на обучувачи?
Членовите на Базата на НМСМ имаат  можност:

 • да бидат платено ангажирани за време на својот мандат во активноти чиј број зависи од обемот на програмите како и потребите на НМСМ, организациите членки но и надворешните оргазанизации кои имаат потреба од ангажирање на обучувач од Базата на НМСМ;
 • професионално да се усовршуваат и да го збогатат своето портфолио;
 • да учествуваат во подготовка и да имаат пристап до разновидни стандардизирани материјали за работа;
 • да се вмрежуваат со други обучувачи од и надовор од Базата на НМСМ;
 • да добијат референци за понатамошните работни ангажмани.

 

Начинот и  рокот  за пријавување

На повикот може да се пријави секој заинтересиран кандидат  со  доставување на следните документи на адреса training@nms.org.mk:

 • Пополнета пријава за членство
 • Кратка биографија во која е јасно наведено искуството на кандидатот
 • Листа на референци
 • Препораки кои го потврдуваат искуството и способностите на кандидатот
 • Препорака со писмо за поддршка од организација членка на НМСМ ќе се смета за предност при селекција на новите членови од Базата При изборот НМСМ го задржува правото да избере најмалку 60% од кандидатите кои доаѓаат од организации членки на НМСМ и најмногу 40% кандидати кои не се членови во организација членка на НМСМ.

Краен рок за пријавување 30.04.2018

 

За подетални информации ве молиме контактирајте ја Билјана Василевска Трајкоска, координаторката на Базата на обучувачи на НМСМ на training@nms.org.mk

Повеќе