Членки

УНИИ

Сојуз на извидници на Македонија Сојуз на извидници на Македонија

Сојуз на извидници на Македонија

Сојуз на извидници на Македонија
X

МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Гоу Грин – Скопје Гоу Грин – Скопје

Гоу Грин – Скопје

Гоу Грин – Скопје
X

AЕГЕЕ – Скопје AЕГЕЕ – Скопје

AЕГЕЕ – Скопје

AЕГЕЕ – Скопје
X

ИАЕСТЕ Македонија ИАЕСТЕ Македонија

ИАЕСТЕ Македонија

ИАЕСТЕ Македонија
X

Младите Можат - Скопје Младите Можат - Скопје

Младите Можат - Скопје

Младите Можат - Скопје
X

Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола

Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола

Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола
X

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово
X

Креактив - Скопје Креактив - Скопје

Креактив - Скопје

Креактив - Скопје
X

Младински образовен форум Младински образовен форум

Младински образовен форум

Младински образовен форум
X

Центар за младински активизам КРИК Центар за младински активизам КРИК

Центар за младински активизам КРИК

Центар за младински активизам КРИК
X

Здружение за локален развој Акција ПЛУС Здружение за локален развој Акција ПЛУС

Здружение за локален развој Акција ПЛУС

Здружение за локален развој Акција ПЛУС
X

JEF Македонија JEF Македонија

JEF Македонија

JEF Македонија
X

СППМД - Кавадарци СППМД - Кавадарци

СППМД - Кавадарци

СППМД - Кавадарци
X

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце
X

SWT Alumni Macedonia SWT Alumni Macedonia

SWT Alumni Macedonia

SWT Alumni Macedonia
X

ФОРУМ 16, Битола ФОРУМ 16, Битола

ФОРУМ 16, Битола

ФОРУМ 16, Битола
X

ЕМСА Македонија ЕМСА Македонија

ЕМСА Македонија

ЕМСА Македонија
X

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА
X

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово
X

ЛГБТИ Центар за поддршка ЛГБТИ Центар за поддршка

ЛГБТИ Центар за поддршка

ЛГБТИ Центар за поддршка
X

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МЛАДИ

АКВА-Струга АКВА-Струга

АКВА-Струга

АКВА-Струга
X

РЕАКТОР - истражување во акција РЕАКТОР - истражување во акција

РЕАКТОР - истражување во акција

РЕАКТОР - истражување во акција
X

Организација на жени - Свети Николе Организација на жени - Свети Николе

Организација на жени - Свети Николе

Организација на жени - Свети Николе
X

СФЕРА Македонија СФЕРА Македонија

СФЕРА Македонија

СФЕРА Македонија
X

Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал

Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал

Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал
X

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово
X

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип
X

Инклузива - Куманово Инклузива - Куманово

Инклузива - Куманово

Инклузива - Куманово
X

Младински културен центар - Битола Младински културен центар - Битола

Младински културен центар - Битола

Младински културен центар - Битола
X

Фондација Метаморфозис – Скопје Фондација Метаморфозис – Скопје

Фондација Метаморфозис – Скопје

Фондација Метаморфозис – Скопје
X

РЦОР - Гевгелија РЦОР - Гевгелија

РЦОР - Гевгелија

РЦОР - Гевгелија
X

Ромаверзитас Ромаверзитас

Ромаверзитас

Ромаверзитас
X

Здружение за дислексија - Ајнштајн Здружение за дислексија - Ајнштајн

Здружение за дислексија - Ајнштајн

Здружение за дислексија - Ајнштајн
X

Х.Е.Р.A. Х.Е.Р.A.

Х.Е.Р.A.

Х.Е.Р.A.
X

КХАМ ДЕЛЧЕВО КХАМ ДЕЛЧЕВО

КХАМ ДЕЛЧЕВО

КХАМ ДЕЛЧЕВО
X

Младински Сојуз – Крушево Младински Сојуз – Крушево

Младински Сојуз – Крушево

Младински Сојуз – Крушево
X

ПОДМЛАДОЦИ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

МОДОМ МОДОМ

МОДОМ

МОДОМ
X

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија
X

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина
X

Обединета младина за Македонија Обединета младина за Македонија

Обединета младина за Македонија

Обединета младина за Македонија
X

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија
X

НСДМ - Нова социјалдемократска младина НСДМ - Нова социјалдемократска младина

НСДМ - Нова социјалдемократска младина

НСДМ - Нова социјалдемократска младина
X

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ

Cr8ive8 – Скопје Cr8ive8 – Скопје

Cr8ive8 – Скопје

Cr8ive8 – Скопје
X

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје
X

Романо Авази Романо Авази

Романо Авази

Романо Авази
X

Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија

Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија

Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија
X