Членки

УНИИ

Сојуз на извидници на Македонија Сојуз на извидници на Македонија

Сојуз на извидници на Македонија

Сојуз на извидници на Македонија
X

МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Гоу Грин – Скопје Гоу Грин – Скопје

Гоу Грин – Скопје

Гоу Грин – Скопје
X

AЕГЕЕ – Скопје AЕГЕЕ – Скопје

AЕГЕЕ – Скопје

AЕГЕЕ – Скопје
X

ИАЕСТЕ Македонија ИАЕСТЕ Македонија

ИАЕСТЕ Македонија

ИАЕСТЕ Македонија
X

Младите Можат - Скопје Младите Можат - Скопје

Младите Можат - Скопје

Младите Можат - Скопје
X

Здружение за локален развој Акција ПЛУС Здружение за локален развој Акција ПЛУС

Здружение за локален развој Акција ПЛУС

Здружение за локален развој Акција ПЛУС
X

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово
X

Креактив - Скопје Креактив - Скопје

Креактив - Скопје

Креактив - Скопје
X

Младински образовен форум Младински образовен форум

Младински образовен форум

Младински образовен форум
X

Центар за младински активизам КРИК Центар за младински активизам КРИК

Центар за младински активизам КРИК

Центар за младински активизам КРИК
X

ФОРУМ 16, Битола ФОРУМ 16, Битола

ФОРУМ 16, Битола

ФОРУМ 16, Битола
X

JEF Македонија JEF Македонија

JEF Македонија

JEF Македонија
X

СППМД - Кавадарци СППМД - Кавадарци

СППМД - Кавадарци

СППМД - Кавадарци
X

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце
X

SWT Alumni Macedonia SWT Alumni Macedonia

SWT Alumni Macedonia

SWT Alumni Macedonia
X

ЕМСА Македонија ЕМСА Македонија

ЕМСА Македонија

ЕМСА Македонија
X

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА
X

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово
X

ЛГБТИ Центар за поддршка ЛГБТИ Центар за поддршка

ЛГБТИ Центар за поддршка

ЛГБТИ Центар за поддршка
X

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МЛАДИ

АКВА-Струга АКВА-Струга

АКВА-Струга

АКВА-Струга
X

РЕАКТОР - истражување во акција РЕАКТОР - истражување во акција

РЕАКТОР - истражување во акција

РЕАКТОР - истражување во акција
X

Организација на жени - Свети Николе Организација на жени - Свети Николе

Организација на жени - Свети Николе

Организација на жени - Свети Николе
X

СФЕРА ИНТЕРНЕШНЛ СФЕРА ИНТЕРНЕШНЛ

СФЕРА ИНТЕРНЕШНЛ

СФЕРА ИНТЕРНЕШНЛ
X

Здружение за развој на младите ПЛАТФОРМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ Гостивар Здружение за развој на младите ПЛАТФОРМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ Гостивар

Здружение за развој на младите ПЛАТФОРМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ Гостивар

Здружение за развој на младите ПЛАТФОРМА ЗА ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ Гостивар
X

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово
X

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип
X

Инклузива - Куманово Инклузива - Куманово

Инклузива - Куманово

Инклузива - Куманово
X

Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија

Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија

Здружение за мултикултурна интеграција Инклузија
X

Здружение на Правници Роми – Скопје Здружение на Правници Роми – Скопје

Здружение на Правници Роми – Скопје

Здружение на Правници Роми – Скопје
X

Младински културен центар - Битола Младински културен центар - Битола

Младински културен центар - Битола

Младински културен центар - Битола
X

Фондација Метаморфозис – Скопје Фондација Метаморфозис – Скопје

Фондација Метаморфозис – Скопје

Фондација Метаморфозис – Скопје
X

РЦОР - Гевгелија РЦОР - Гевгелија

РЦОР - Гевгелија

РЦОР - Гевгелија
X

Ромаверзитас Ромаверзитас

Ромаверзитас

Ромаверзитас
X

Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите ‘’Светла Иднина’’ - Кочани Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите ‘’Светла Иднина’’ - Кочани

Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите ‘’Светла Иднина’’ - Кочани

Центар за култура, комуникација и едукација на Ромите ‘’Светла Иднина’’ - Кочани
X
Здружение за дислексија - Ајнштајн Здружение за дислексија - Ајнштајн

Здружение за дислексија - Ајнштајн

Здружение за дислексија - Ајнштајн
X

КХАМ ДЕЛЧЕВО КХАМ ДЕЛЧЕВО

КХАМ ДЕЛЧЕВО

КХАМ ДЕЛЧЕВО
X

Младински Сојуз – Крушево Младински Сојуз – Крушево

Младински Сојуз – Крушево

Младински Сојуз – Крушево
X

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје
X

 Здружение ЛИДЕРИ ЗА ЕДУКАЦИЈА, АКТИВИЗАМ И РАЗВОЈ – Скопје Здружение ЛИДЕРИ ЗА ЕДУКАЦИЈА, АКТИВИЗАМ И РАЗВОЈ – Скопје

Здружение ЛИДЕРИ ЗА ЕДУКАЦИЈА, АКТИВИЗАМ И РАЗВОЈ – Скопје

 Здружение ЛИДЕРИ ЗА ЕДУКАЦИЈА, АКТИВИЗАМ И РАЗВОЈ – Скопје
X

ПОДМЛАДОЦИ НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ

МОДОМ МОДОМ

МОДОМ

МОДОМ
X

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија
X

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина
X

Обединета младина за Македонија Обединета младина за Македонија

Обединета младина за Македонија

Обединета младина за Македонија
X

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија
X

Секција на млади на Сојузот на синдикатите на Македонија (СМССМ) Секција на млади на Сојузот на синдикатите на Македонија (СМССМ)

Секција на млади на Сојузот на синдикатите на Македонија (СМССМ)

Секција на млади на Сојузот на синдикатите на Македонија (СМССМ)
X

НСДМ - Нова социјалдемократска младина НСДМ - Нова социјалдемократска младина

НСДМ - Нова социјалдемократска младина

НСДМ - Нова социјалдемократска младина
X

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ

Романо Авази Романо Авази

Романо Авази

Романо Авази
X

Европско здружение на студентите по право во Република Северна Македонија - Скопје Европско здружение на студентите по право во Република Северна Македонија - Скопје

Европско здружение на студентите по право во Република Северна Македонија - Скопје

Европско здружение на студентите по право во Република Северна Македонија - Скопје
X

Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ - Битола Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ - Битола

Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ - Битола

Здружение за меѓународна младинска соработка ИНТЕРАКТИВ - Битола
X