Членки

УНИИ

Сојуз на извидници на Македонија Сојуз на извидници на Македонија

Сојуз на извидници на Македонија

Сојуз на извидници на Македонија
X

МЛАДИНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Гоу Грин – Скопје Гоу Грин – Скопје

Гоу Грин – Скопје

Гоу Грин – Скопје
X

AЕГЕЕ – Скопје AЕГЕЕ – Скопје

AЕГЕЕ – Скопје

AЕГЕЕ – Скопје
X

ИАЕСТЕ Македонија ИАЕСТЕ Македонија

ИАЕСТЕ Македонија

ИАЕСТЕ Македонија
X

Младите Можат - Скопје Младите Можат - Скопје

Младите Можат - Скопје

Младите Можат - Скопје
X

Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола

Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола

Здружение на граѓани за демократија “Together Macedonia” – Битола
X

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово

Бујрум - Центар за рурален развој - Куманово
X

Креактив - Скопје Креактив - Скопје

Креактив - Скопје

Креактив - Скопје
X

Младински образовен форум Младински образовен форум

Младински образовен форум

Младински образовен форум
X

Центар за младински активизам КРИК Центар за младински активизам КРИК

Центар за младински активизам КРИК

Центар за младински активизам КРИК
X

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија

Здружение на граѓани ЦЕФЕ Македонија
X

JEF Македонија JEF Македонија

JEF Македонија

JEF Македонија
X

Форум на млади - Битола Форум на млади - Битола

Форум на млади - Битола

Форум на млади - Битола
X

СППМД - Кавадарци СППМД - Кавадарци

СППМД - Кавадарци

СППМД - Кавадарци
X

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце

Центар за едукација и развој ЦЕД Теарце
X

SWT Alumni Macedonia SWT Alumni Macedonia

SWT Alumni Macedonia

SWT Alumni Macedonia
X

ЕМСА Македонија ЕМСА Македонија

ЕМСА Македонија

ЕМСА Македонија
X

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА

Регионална ромска образовна младинска асоцијација - РРОМА
X

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово

Центар за меѓукултурен дијалог - Куманово
X

ЛГБТИ Центар за поддршка ЛГБТИ Центар за поддршка

ЛГБТИ Центар за поддршка

ЛГБТИ Центар за поддршка
X

Здружение за локален развој Акција ПЛУС Здружение за локален развој Акција ПЛУС

Здружение за локален развој Акција ПЛУС

Здружение за локален развој Акција ПЛУС
X

ОРГАНИЗАЦИИ ЗА МЛАДИ

АКВА-Струга АКВА-Струга

АКВА-Струга

АКВА-Струга
X

Фондација Фокус - Велес Фондација Фокус - Велес

Фондација Фокус - Велес

Фондација Фокус - Велес
X

РЕАКТОР - истражување во акција РЕАКТОР - истражување во акција

РЕАКТОР - истражување во акција

РЕАКТОР - истражување во акција
X

Организација на жени - Свети Николе Организација на жени - Свети Николе

Организација на жени - Свети Николе

Организација на жени - Свети Николе
X

Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал

Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал

Здружение за развој на ромската заедница - Сумнал
X

ЦИВИЛ - Центар за слобода ЦИВИЛ - Центар за слобода

ЦИВИЛ - Центар за слобода

ЦИВИЛ - Центар за слобода
X

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово

Центар за развој и унапредување на јавниот живот – Тетово
X

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип

Фондација за развој на локалната заедница (ФРЛЗ) – Штип
X

Младински културен центар - Битола Младински културен центар - Битола

Младински културен центар - Битола

Младински културен центар - Битола
X

Фондација Метаморфозис – Скопје Фондација Метаморфозис – Скопје

Фондација Метаморфозис – Скопје

Фондација Метаморфозис – Скопје
X

РЦОР - Гевгелија РЦОР - Гевгелија

РЦОР - Гевгелија

РЦОР - Гевгелија
X

Ромаверзитас Ромаверзитас

Ромаверзитас

Ромаверзитас
X

Мултикултура - Тетово Мултикултура - Тетово

Мултикултура - Тетово

Мултикултура - Тетово
X

Х.Е.Р.A. Х.Е.Р.A.

Х.Е.Р.A.

Х.Е.Р.A.
X

КХАМ ДЕЛЧЕВО КХАМ ДЕЛЧЕВО

КХАМ ДЕЛЧЕВО

КХАМ ДЕЛЧЕВО
X

Младински Сојуз – Крушево Младински Сојуз – Крушево

Младински Сојуз – Крушево

Младински Сојуз – Крушево
X

ПОДМЛАДОЦИ НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

МОДОМ МОДОМ

МОДОМ

МОДОМ
X

Унија на млади сили на ВМРО - Народна партија Унија на млади сили на ВМРО - Народна партија

Унија на млади сили на ВМРО - Народна партија

Унија на млади сили на ВМРО - Народна партија
X

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина

ЛИДЕМ - Либерално-демократска младина
X

Демократски Сојуз на млади Демократски Сојуз на млади

Демократски Сојуз на млади

Демократски Сојуз на млади
X

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија

Младинска организација на Демократската партија на Србите во Македонија
X

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија

СДММ - Социјалдемократска младина на Македонија
X

НСДМ - Нова социјалдемократска младина НСДМ - Нова социјалдемократска младина

НСДМ - Нова социјалдемократска младина

НСДМ - Нова социјалдемократска младина
X

Обединета младина за Македонија Обединета младина за Македонија

Обединета младина за Македонија

Обединета младина за Македонија
X

ПРИДРУЖНИ ЧЛЕНКИ

Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21 Ресен Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21 Ресен

Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21 Ресен

Здружение за заштита на културниот идентитет на Египќаните ИЗИДА 41/21 Ресен
X

Cr8ive8 – Скопје Cr8ive8 – Скопје

Cr8ive8 – Скопје

Cr8ive8 – Скопје
X

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје

Асоцијација за развој на нови опции АРНО Скопје
X

Романо Авази Романо Авази

Романо Авази

Романо Авази
X

Здружение за младински активизам Младинска визија Битола Здружение за младински активизам Младинска визија Битола

Здружение за младински активизам Младинска визија Битола

Здружение за младински активизам Младинска визија Битола
X