Секретаријат

СЕКРЕТАРИЈАТ

Секретаријатот на НМСМ е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите активности од областа на тековното работење на НМСМ кои не се во надлежност на други органи и тела. Со Секретаријатот на НМСМ раководи Генералниот секретар, а останатите членови на Секретаријатот се координаторите кои раководат со посебните оддели, како и асистентите кои му даваат целосна поддршка на Секретаријатот во своето работење. Секретаријатот на НМСМ го сочинуваат следните членови:

Елена Виларова Велковска

Елена Виларова Велковска Генерален Секретар

Елена Виларова Велковска

Генерален Секретар

Елена Виларова Велковска
X
Александра Филипова

Александра Филипова Координатор за членство

Александра Филипова

Координатор за членство

Александра Филипова
X
Игор Димовски

Игор Димовски Координатор за комуникации

Игор Димовски

Координатор за комуникации

Игор Димовски
X
Искра Дочовска

Искра Дочовска Координатор за комуникации - "МладиХаб"

Искра Дочовска

Координатор за комуникации - "МладиХаб"

Искра Дочовска
X
Филип Кулаков

Филип Кулаков Координатор за меѓународни односи и политики

Филип Кулаков

Координатор за меѓународни односи и политики

Филип Кулаков
X
Елена Димовска

Елена Димовска Координатор истражувач

Елена Димовска

Координатор истражувач

Елена Димовска
X
Весна Радиновска

Весна Радиновска Проектен координатор - "МладиХаб"

Весна Радиновска

Проектен координатор - "МладиХаб"

Весна Радиновска
X
Гуѕим Нухиу

Гуѕим Нухиу Проектен асистент

Гуѕим Нухиу

Проектен асистент

Гуѕим Нухиу
X
Јана Јосифовска

Јана Јосифовска Финансиски и административен менаџер

Јана Јосифовска

Финансиски и административен менаџер

Јана Јосифовска
X
Стефан Филиповски

Стефан Филиповски Финансиски и административен асистент

Стефан Филиповски

Финансиски и административен асистент

Стефан Филиповски
X
Маријана Јанческа

Маријана Јанческа Грант координатор

Маријана Јанческа

Грант координатор

Маријана Јанческа
X
Албина Сефадини

Албина Сефадини Проектен асистент

Албина Сефадини

Проектен асистент

Албина Сефадини
X