Секретаријат

СЕКРЕТАРИЈАТ

Секретаријатот на НМСМ е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите активности од областа на тековното работење на НМСМ кои не се во надлежност на други органи и тела. Со Секретаријатот на НМСМ раководи Генералниот секретар, а останатите членови на Секретаријатот се координаторите кои раководат со посебните оддели, како и асистентите кои му даваат целосна поддршка на Секретаријатот во своето работење. Секретаријатот на НМСМ го сочинуваат следните членови:

Ивона Крстевска

Ивона Крстевска Генерален секретар

Ивона Крстевска

Генерален секретар

Ивона Крстевска
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Јана Јосифовска

Јана Јосифовска Асистент за финансии и администрација

Јана Јосифовска

Асистент за финансии и администрација

Јана Јосифовска
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Мартин Милошевски

Мартин Милошевски Координатор за меѓународни прашања и политики

Мартин Милошевски

Координатор за меѓународни прашања и политики

Мартин Милошевски
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Никола Петровски

Никола Петровски Координатор за членство и комуникации

Никола Петровски

Координатор за членство и комуникации

Никола Петровски
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X