Секретаријат

СЕКРЕТАРИЈАТ

Секретаријатот на НМСМ е оперативен орган кој е задолжен за спроведување на сите активности од областа на тековното работење на НМСМ кои не се во надлежност на други органи и тела. Со Секретаријатот на НМСМ раководи Генералниот секретар, а останатите членови на Секретаријатот се координаторите кои раководат со посебните оддели, како и асистентите кои му даваат целосна поддршка на Секретаријатот во своето работење. Секретаријатот на НМСМ го сочинуваат следните членови:

Гордана Колова

Гордана Колова Генерален Секретар

Гордана Колова

Генерален Секретар

Гордана Колова
X
Tамара Петковска

Tамара Петковска Координатор за членство

Tамара Петковска

Координатор за членство

Tамара Петковска
X
Игор Димовски

Игор Димовски Проектен асистент

Игор Димовски

Проектен асистент

Игор Димовски
X
Филип Кулаков

Филип Кулаков Координатор за меѓународни односи и политики

Филип Кулаков

Координатор за меѓународни односи и политики

Филип Кулаков
X
Елена Димовска

Елена Димовска Координатор истражувач

Елена Димовска

Координатор истражувач

Елена Димовска
X
Весна Радиновска

Весна Радиновска Проектен асистент

Весна Радиновска

Проектен асистент

Весна Радиновска
X
Јана Јосифовска

Јана Јосифовска Финансиски и административен менаџер

Јана Јосифовска

Финансиски и административен менаџер

Јана Јосифовска
X
Стефан Филиповски

Стефан Филиповски Финансиски и административен асистент

Стефан Филиповски

Финансиски и административен асистент

Стефан Филиповски
X