Thirrje e vazhduar për dorëzim ofertash për hartim të një projekt web faqeje

logo-na-bela-pozadina (1)

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë si partner i Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES), është duke punuar në projektin “Mbështetja e reformave zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Projekti drejtohet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe synon të mbështesë proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme që lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin shoqëror duke lejuar votuesit të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe të kërkojnë përgjegjësi prej tyre.

Për qëllimet e projektit, ekipi i projektit shpall thirrje për bashkëpunim afarist me një ofrues të Web Developing shërbimeve.

Më shumë informacione mbi mënyrën dhe kushtet e aplikimit mund të gjeni KËTU.

Afati i aplikimit: 15.11.2019, deri në orën 23:59.
e-mail: applications@nms.org.mk
* KRNM ka të drejtën për ta prolonguar konkursin përderisa vlerëson se është e nevojshme

Leave a comment