Thirrje e vazhduar për kompani ose organizatë qytetare për hartim të Matricës monitoruese

logo-na-bela-pozadina (1)

Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë si partner i Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES), është duke punuar në projektin “Mbështetja e reformave zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut”.

Projekti drejtohet nga Agjensioni Zviceran për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe synon të mbështesë proceset zgjedhore demokratike dhe të besueshme që lehtësojnë pjesëmarrjen politike dhe integrimin shoqëror duke lejuar votuesit të zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe të kërkojnë përgjegjësi prej tyre.
Për qëllimet e projektit, ekipi i projektit angazhon një kompani ose organizatë civile për të zhvilluar një Matricë Monitorimi.

Më shumë informacione mbi mënyrën dhe kushtet e aplikimit mund të gjeni KËTU.

Afati i aplikimit: 15.11.2019, deri në orën 23:59.
e-mail: applications@nms.org.mk
* KRNM ka të drejtën për ta prolonguar konkursin përderisa vlerëson se është e nevojshme

Leave a comment