Anëtarët

UNIONE

Unioni i Skautëve të Maqedonisë Unioni i Skautëve të Maqedonisë

Unioni i Skautëve të Maqedonisë

Unioni i Skautëve të Maqedonisë
X

ORGANIZATA RINORE

Go Green - Shkup Go Green - Shkup

Go Green - Shkup

Go Green - Shkup
X

IAESTE Maqedoni IAESTE Maqedoni

IAESTE Maqedoni

IAESTE Maqedoni
X

Youth Can – Shkup Youth Can – Shkup

Youth Can – Shkup

Youth Can – Shkup
X

Shoqata Qytetare për Demokraci “Together Macedonia” – Manastir Shoqata Qytetare për Demokraci “Together Macedonia” – Manastir

Shoqata Qytetare për Demokraci “Together Macedonia” – Manastir

Shoqata Qytetare për Demokraci “Together Macedonia” – Manastir
X

AEGEE Shkup AEGEE Shkup

AEGEE Shkup

AEGEE Shkup
X

Bujrum – Qendra për Zhvillim Rural - Kumanovë Bujrum – Qendra për Zhvillim Rural - Kumanovë

Bujrum – Qendra për Zhvillim Rural - Kumanovë

Bujrum – Qendra për Zhvillim Rural - Kumanovë
X

Kreaktiv – Shkup Kreaktiv – Shkup

Kreaktiv – Shkup

Kreaktiv – Shkup
X

Forumi Arsimor Rinor Forumi Arsimor Rinor

Forumi Arsimor Rinor

Forumi Arsimor Rinor
X

Qendra për Aktivizëm Rinor KRIK Qendra për Aktivizëm Rinor KRIK

Qendra për Aktivizëm Rinor KRIK

Qendra për Aktivizëm Rinor KRIK
X

FORUM 16, Manastir FORUM 16, Manastir

FORUM 16, Manastir

FORUM 16, Manastir
X

JEF Maqedoni JEF Maqedoni

JEF Maqedoni

JEF Maqedoni
X

SPPMD SPPMD

SPPMD

SPPMD
X

Qendra për Edukim dhe Zhvillim, CED Tearcë Qendra për Edukim dhe Zhvillim, CED Tearcë

Qendra për Edukim dhe Zhvillim, CED Tearcë

Qendra për Edukim dhe Zhvillim, CED Tearcë
X

SWT Alumni Maqedoni SWT Alumni Maqedoni

SWT Alumni Maqedoni

SWT Alumni Maqedoni
X

Shoqata për Zhvillim Lokal – Akcija Plus Shoqata për Zhvillim Lokal – Akcija Plus

Shoqata për Zhvillim Lokal – Akcija Plus

Shoqata për Zhvillim Lokal – Akcija Plus
X

EMSA Maqedoni EMSA Maqedoni

EMSA Maqedoni

EMSA Maqedoni
X

RROMA RROMA

RROMA

RROMA
X

Qendra për Dialog Multikulturor – Kumanovë Qendra për Dialog Multikulturor – Kumanovë

Qendra për Dialog Multikulturor – Kumanovë

Qendra për Dialog Multikulturor – Kumanovë
X

LGBTI  Qendër për Përkrahje LGBTI Qendër për Përkrahje

LGBTI Qendër për Përkrahje

LGBTI  Qendër për Përkrahje
X

ORGANIZATA PËR TË RINJ

AKVA - Strugë AKVA - Strugë

AKVA - Strugë

AKVA - Strugë
X

REAKTOR – hulumtim në aksion REAKTOR – hulumtim në aksion

REAKTOR – hulumtim në aksion

REAKTOR – hulumtim në aksion
X

Organizata e Grave – Sveti Nikole Organizata e Grave – Sveti Nikole

Organizata e Grave – Sveti Nikole

Organizata e Grave – Sveti Nikole
X

Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm SFERA International| Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm SFERA International|

Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm SFERA International|

Shoqata për Zhvillim të Qëndrueshëm SFERA International|
X

Shoqata për Zhvillim të Komunitetit Rom – Sumnall Shoqata për Zhvillim të Komunitetit Rom – Sumnall

Shoqata për Zhvillim të Komunitetit Rom – Sumnall

Shoqata për Zhvillim të Komunitetit Rom – Sumnall
X

Qendra për Zhvillim dhe Përmirësim të Jetës Publike – Tetovë Qendra për Zhvillim dhe Përmirësim të Jetës Publike – Tetovë

Qendra për Zhvillim dhe Përmirësim të Jetës Publike – Tetovë

Qendra për Zhvillim dhe Përmirësim të Jetës Publike – Tetovë
X

FRLZ - Shtip  FRLZ - Shtip

FRLZ - Shtip

FRLZ - Shtip
X

Inkluziva - Kumanovë Inkluziva - Kumanovë

Inkluziva - Kumanovë

Inkluziva - Kumanovë
X

Qendra Kulturore Rinore – Manastir Qendra Kulturore Rinore – Manastir

Qendra Kulturore Rinore – Manastir

Qendra Kulturore Rinore – Manastir
X

RCOR Gjevgjeli RCOR Gjevgjeli

RCOR Gjevgjeli

RCOR Gjevgjeli
X

Fondacioni Metamorfozis – Shkup Fondacioni Metamorfozis – Shkup

Fondacioni Metamorfozis – Shkup

Fondacioni Metamorfozis – Shkup
X

Këshilli Rinor Krushevë Këshilli Rinor Krushevë

Këshilli Rinor Krushevë

Këshilli Rinor Krushevë
X

Multikultura – Tetovë Multikultura – Tetovë

Multikultura – Tetovë

Multikultura – Tetovë
X

H.E.R.A. H.E.R.A.

H.E.R.A.

H.E.R.A.
X

KHAM Dellçevë KHAM Dellçevë

KHAM Dellçevë

KHAM Dellçevë
X

Romaverzitas Maqedoni Romaverzitas Maqedoni

Romaverzitas Maqedoni

Romaverzitas Maqedoni
X

RINI TË PARTIVE POLITIKE

MODOM MODOM

MODOM

MODOM
X

Unioni i Fuqive të Reja të VMRO – Popullore Unioni i Fuqive të Reja të VMRO – Popullore

Unioni i Fuqive të Reja të VMRO – Popullore

Unioni i Fuqive të Reja të VMRO – Popullore
X

ЛИДЕМ – Rinia Liberal-demokrate ЛИДЕМ – Rinia Liberal-demokrate

ЛИДЕМ – Rinia Liberal-demokrate

ЛИДЕМ – Rinia Liberal-demokrate
X

Unioni Demokratik i të Unioni Demokratik i të

Unioni Demokratik i të

Unioni Demokratik i të
X

Organizata Rinore e Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoni Organizata Rinore e Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoni

Organizata Rinore e Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoni

Organizata Rinore e Partisë Demokratike të Serbëve në Maqedoni
X

SDMM – Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë SDMM – Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë

SDMM – Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë

SDMM – Rinia Socialdemokrate e Maqedonisë
X

NSDM – Rinia e Re Socialdemokrate NSDM – Rinia e Re Socialdemokrate

NSDM – Rinia e Re Socialdemokrate

NSDM – Rinia e Re Socialdemokrate
X

Rina e Bashkuar e Maqedonisë Rina e Bashkuar e Maqedonisë

Rina e Bashkuar e Maqedonisë

Rina e Bashkuar e Maqedonisë
X

ORGANIZATA ANËTARE SHOQËRUESE

Organizata për Novacion Social – ARNO Organizata për Novacion Social – ARNO

Organizata për Novacion Social – ARNO

Organizata për Novacion Social – ARNO
X

Romano Avazi Romano Avazi

Romano Avazi

Romano Avazi
X

Cr8ive8 – Shkup Cr8ive8 – Shkup

Cr8ive8 – Shkup

Cr8ive8 – Shkup
X