Bordi Drejtues

BORDI DREJTUES

Mes dy mbledhjeve të Kuvendit Gjeneral, punën e KRNM-së e udhëheq Bordi Drejtues i përbërë nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i KRNM-së. Ndër ta, njëri zgjedhet si Kryetar dhe njëri si Zëvendës Kryetar. Bordi Drejtues i realizon vendimet dhe përfundimet e dala nga Kuvendi dhe punon në pajtueshmëri me qëllimet dhe vlerat e organizatës. Anëtarët që përbëjnë Bordin e KRNM-ja shënuara me funksionin e tyre si duhet:

Anita Nikollovska

Anita Nikollovska Ushtrues detyre

Anita Nikollovska

Ushtrues detyre

Anita Nikollovska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Kristijan Panev

Kristijan Panev Anëtar i Bordit Drejtues

Kristijan Panev

Anëtar i Bordit Drejtues

Kristijan Panev
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Vlladimir Kostovski

Vlladimir Kostovski Nënkryetar

Vlladimir Kostovski

Nënkryetar

Vlladimir Kostovski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Dragana Jovanovska

Dragana Jovanovska Anëtare e Bordit Drejtues

Dragana Jovanovska

Anëtare e Bordit Drejtues

Dragana Jovanovska
Карка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Petar Barllakovski

Petar Barllakovski Anëtar i Bordit Drejtues

Petar Barllakovski

Anëtar i Bordit Drejtues

Petar Barllakovski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X