Bordi Drejtues

BORDI DREJTUES

Mes dy mbledhjeve të Kuvendit Gjeneral, punën e KRNM-së e udhëheq Bordi Drejtues i përbërë nga shtatë anëtarë të zgjedhur nga Kuvendi i KRNM-së. Ndër ta, njëri zgjedhet si Kryetar dhe njëri si Zëvendës Kryetar. Bordi Drejtues i realizon vendimet dhe përfundimet e dala nga Kuvendi dhe punon në pajtueshmëri me qëllimet dhe vlerat e organizatës. Anëtarët që përbëjnë Bordin e KRNM-ja shënuara me funksionin e tyre si duhet:

Bllazhen Maleski

Bllazhen Maleski Kryetar

Bllazhen Maleski

Kryetar

Bllazhen Maleski
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Anelija Mitrova

Anelija Mitrova Anëtare e Bordit Drejtues

Anelija Mitrova

Anëtare e Bordit Drejtues

Anelija Mitrova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Ilija Stankovski

Ilija Stankovski Nënkryetar

Ilija Stankovski

Nënkryetar

Ilija Stankovski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Marko Pankovski

Marko Pankovski Anëtar i Bordit Drejtues

Marko Pankovski

Anëtar i Bordit Drejtues

Marko Pankovski
Карка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Andrea Ugrinoska

Andrea Ugrinoska Anëtare e Bordit Drejtues

Andrea Ugrinoska

Anëtare e Bordit Drejtues

Andrea Ugrinoska
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Aleksandra Filipova

Aleksandra Filipova Anëtare e Bordit Drejtues

Aleksandra Filipova

Anëtare e Bordit Drejtues

Aleksandra Filipova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X