Baza e trajnuesve

BAZA E TRAJNUESVE

Baza e trajnuesve paraqet grup ekspertësh të rinj, me përvojë në arsimin joformal, punë rinore dhe mësim ndërkulturor, me njohuri të gjëra në fusha në interes të të rinjve. Anëtarët e grupit marrin pjesë në realizimin e aktiviteteve të KRNM-së, të organizatave anëtare, por edhe të organizatave tjera dhe institucioneve të cilat me qëllim realizimin e aktiviteteve të tyre kanë nevojë të angazhojnë bazën e trajnuesve të KRNM-së.