Bordi Mbikqyrës

BORDI MBIKQYRËS

Bordi Mbikqyrës bën mbikqyrje të punës që e bëjnë trupat e KRNM-së. Bordi Mbikqyrës është organ autonom i KRNM-së i përbërë nga pesë anëtarë. Anëtarët e Bordit Mbikyrës i zgjedh Kuvendi i KRNM-së, ndërsa funksioni i tij është të bën kontroll të punës së organeve dhe trupave të KRNM-së, posaçërisht kontroll të punës me financa në këshill. Bordi Mbikëqyrës NMSM përbëhet nga anëtarët në vijim:

Simona Mlladenovska

Simona Mlladenovska Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Simona Mlladenovska

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Simona Mlladenovska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Olliver Andreevski

Olliver Andreevski Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Olliver Andreevski

Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Olliver Andreevski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Anelija Mitrova

Anelija Mitrova Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Anelija Mitrova

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Anelija Mitrova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Ellena Danova

Ellena Danova Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Ellena Danova

Аnëtare e Bordit Мbikqyrës

Ellena Danova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X

Bllazhen Malleski

Bllazhen Malleski Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Bllazhen Malleski

Аnëtar i Bordit Мbikqyrës

Bllazhen Malleski
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X