[Publikimi] PUNËSUESHMËRIA E TË RINJVE – SFIDAT KYÇE TË POLITIKËBËRJES NË BALLKANIN PERËNDIMOR

43534347_1776354019130089_2581754847929827328_n

Ky publikim është pjesë e projektit WEB4YES, i cili paraqet iniciativë në nivel rajonal, qëllimi i së cilit është të sigurojë qasje inovative ndër- sektoriale dhe të ofrohen opsione për përmirësimin e mundësisë për punësimin e të rinjve nga rajoni i Ballkanit Perëndimor. Projekti WEB4YES, realizohet në të gjitha 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, ndërsa Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë është implementues i aktiviteteve për R. e Maqedonisë.

Publikimi PUNËSUESHMËRIA E TË RINJVE – SFIDAT KYÇE TË POLITIKËBËRJES NË BALLKANIN PERËNDIMOR, fokusohet tek sfidat kryesore të politikave për punësimin e të rinjve, bazuar mbi analiza krahasuese, qëllimi i së cilës është të përcaktojë fushat e bashkëpunim potencial ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe institucioneve publike në Ballkanin Perëndimore dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në zvogëlimit e papunësisë rinore.

Publikimi është i qasshëm në linkun në vijim

Leave a comment