Sekretariati

SEKRETARIATI

Sekretariati i KRNM-së është organ operativ i cili është përgjegjës për realizimin e të gjitha aktiviteteve të KRNM-së të cilat nuk jan nën përgjegjësi të organeve dhe trupave të tjerë. Me Sekretariatin udhëheq Sekretari Gjeneral, ndërsa anëtarët tjerë të Sekretariatit janë koordinatorët të cilët udhëheqin me departamentet e ndryshme, dhe asistentët të cilët i japin mbështetje Sekretariatit në punën e tij. Sekretariati KRNM-ja përbëhet nga anëtarët në vijim:

Ivona Krstevska

Ivona Krstevska Sekretar i përgjithshëm

Ivona Krstevska

Sekretar i përgjithshëm

Ivona Krstevska
Кратка биографија
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Jana Josifovska

Jana Josifovska Asistent për Financa dhe Administrim

Jana Josifovska

Asistent për Financa dhe Administrim

Jana Josifovska
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Martin Miloshevski

Martin Miloshevski Koordinator për Çështje Ndërkombëtare dhe Politika

Martin Miloshevski

Koordinator për Çështje Ndërkombëtare dhe Politika

Martin Miloshevski
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X
Filip Kulakov

Filip Kulakov Asistente e projektit

Filip Kulakov

Asistente e projektit

Filip Kulakov
X
Gordana Kolova

Gordana Kolova Asistente e projektit

Gordana Kolova

Asistente e projektit

Gordana Kolova
Кратка биографија.
’PHP’
’90’%
’JavaScript’
’80’%
’Great
’100’%
X