Thirrje për Aplikime në Programin Vjetor për Bursën LEAD MK

usaid_cep_logo_en-01-4

 

Тhirrje për Aplikime (CfA) #CEP-LEAD MK -01

Program Vjetor për Bursën LEAD MK

(Linking, Engagement,  Advocacy and Development)

 

Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare (CEP) fton djemtë dhe vajzat e reja (18 – 25 vjeç) nga Maqedonia që të aplikojnë për pjesëmarrje në Program Vjetor për Bursë LEAD MK. LEAD MK është program lidershipi dhe avokim i shkallës së lartë i dizajnuar për t’i pajisur të rinjtë nga Maqedonia me aftësi, njohuri, dhe rrjete që do tu mundësojë atyre të bëhen liderë në avancimin e interesave publike në komunitet, në nivel rajonal apo nacional.

 

Projekti për pjesëmarrje qytetare është program pesëvjeçar i financuar nga USAID-i, që kontribuon për të arritur dy objektiva: (1) ndikim të përforcuar i OSHC-ve në politikat dhe programet që lidhen me çështjet prioritare me interes të qytetarëve; dhe (2) angazhim i zmadhuar dhe  i qëndrueshëm i të rinjve në promovimin e mirëqenies të komuniteteve të tyre.

 

LEAD MK Programi Vjetor i për Bursë do të menaxhohet nga Këshilli Rinor Nacional i Maqedonisë.

Programi LEAD MK është dizajnuar në mënyrë strategjike që të nxisë dhe kultivojë përvojën unike të lidershipit të çdo pjesëmarrësi nëpërmjet “Komuniteti i Praktikës” – një grup njerëzish që ndajnë një shqetësim apo pasion për diçka që ata bëjnë (në këtë rast duke angazhuar kolegët e tyre për çështjet e rëndësishme) dhe që të mësojnë se si t’i bëjnë atë gjë më mirë duke ndër vepruar rregullisht dhe vazhdimisht me njëri-tjetrin.

Projekti i USAID-it për pjesëmarrje qytetare do të përzgjedhë 20 djem dhe vajza të reja për të marrë pjesë në Programin e parë për Bursën LEAD MK për vitin 2017.

 

Program LEAD MK do t’i përfshijë komponentët e mëposhtëm: pjesëmarrjen në Akademinë LEAD MK; zhvillimin dhe zbatimin e projekteve në suaza të LEAD MK dhe pjesëmarrja e LEAD MK në zhvillimin e kapaciteteve personale dhe aktiviteteve të rrjetit (network). CEP do të mbështesë pjesëmarrësit e Programit LEAD MK përmes bursave individuale, mbështetjes së mentorimit, si dhe përfshirje në shumëllojshmëri e aktiviteteve të synuara me fokus për të rinjtë.

 

Për ta shkarkuar Thirrjen e plotë për Aplikim  klikoni këtu, ndërsa për të shkarkuar Formën e Aplikimit klikoni këtu. Për më shumë informata i shkruani Martin Milloshevskit në martin.miloshevski@nms.org.mk.

Aplikimet Tuaja në gjuhë angleze i dërgoni në applications@nms.org.mk me titull “Aplikim për Programin LEAD”.

AFATI PËR DORËZIMIN E APLIKIMEVE ESHTË 25 JANAR 2017 ora 16:30.

 

FAQ:

 1. What do I get from participating at the LEAD МК Program?

The participants of the LEAD MK will be equipped with skills, knowledge, and networks that will enable them to become leaders in advancing public interests at the community, regional, or national level. This includes skills, knowledge, and experience in areas such as leadership, community organizing, public speaking, coalition building, advocacy, etc. The LEAD MK Fellows will participate in the following LEAD MK Program components:

 • LEAD MK Academy – A 7-day residential training program delivered by a US based expert; participants will receive a Certificate for successfully completing the LEAD MK Academy;
 • LEAD MK Mentorship Program – Cooperation with Macedonian experts that will help the LEAD MK Fellows to gain additional skills and knowledge, as well as ensure organizational support for their LEAD MK Project ideas;
 • LEAD MK Projects The LEAD MK Fellows will get support for the implementation of their small-scale LEAD MK Project ideas.
 1. Can someone under 18 years of age participate in the program?

The LEAD MK Fellowship Program is intended for young men and women 18 to 25 years old. All selected participants should be 18 – 25 years old at the time of signing the Letter of Commitment for participation in the LEAD MK Program (February 2017).

 1. What kind of recommendations are required?

The LEAD MK candidates can submit recommendation letters from their teachers/professors, CSO or community leaders, or other persons that can testify for the applicant’s potential for becoming a successful LEAD MK Fellow.

 1. Will the participants receive honoraria from the project?

The selected LEAD MK Fellows will receive a fellowship for successfully completing all LEAD MK Program requirements. But, LEAD MK Program does not represent an employment opportunity.

 1. What is the timeframe/duration of the program?

The timeline/duration for the LEAD MK Program is the following:

 • LEAD MK Academy: March 30 – April 6, 2017;
 • LEAD MK Mentorship Program: April – October 2017 (individually tailored based on schedules of mentors and participants, i.e. bi-weekly meetings, etc.);
 • LEAD MK Projects: May – October 2017 (individually tailored based on schedules of mentors and participants, implementation/action plan of the project).

 

 1. What is the working language during the program?

The LEAD MK Program is consisted of several components. The LEAD Academy will be carried out in English, whereas the mentorship program and the cooperation for the LEAD MK Projects will be implemented by using the local languages in Macedonia, as well as English.

 1. Can employed individuals participate in the Program?

Employed youth between 18 – 25 years old are eligible to apply for participation in the LEAD MK Program, but they should plan to allocate the needed time to LEAD MK Program activities for the duration of 12 months. All selected participants will be required to sign a Letter of Commitment stating that they will actively participate in all activities foreseen in the LEAD MK Program.

Leave a comment